Title:

Koło Nowoczesnej Chemii Leków - Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Author:

Admin

Subject:

Towarzystwa ; Societies ; Studenci farmacji ; Students, Pharmacy ; Polska ; Poland ; Chemia farmaceutyczna ; Chemistry, Pharmaceutical

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Tematyka realizowana w ramach Koła Naukowego to poszerzenie wiadomości z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w projektowaniu związków biologicznie aktywnych, na przykładzie oryginalnych związków syntetyzowanych w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. Koło powstało z inicjatywy studentów w roku akademickim 2001/2002. Forma działania Koła to warsztaty oraz prace eksperymentalne; tematyka zainteresowań naukowych wiąże się częściowo z pracami magisterskim, ale nie ogranicza się do nich. Prace doświadczalne w ramach działalności Koła to: oznaczanie lipofilowości metodami RP-TLC, RP-HPLC oraz obliczeniowymi z zastosowaniem technik komputerowych, synteza nowych związków.

Place of publishing:

Kraków

Degree discipline:

Farmakologia

Usage Category:

strona naukowo-dydaktyczna

Publisher:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Katedra Chemii Farmaceutycznej. Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku, Kraków

Date issued:

2011 ; Sat, 10 Dec

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

4005

Source:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Language:

pl

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: