Title:

Koło Naukowe Oceny Technologii Medycznych - Zakład Farmacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Subject:

Towarzystwa ; Societies ; Studenci farmacji ; Students, Pharmacy ; Polska ; Poland ; Ocena technologii biomedycznych ; Technology Assessment, Biomedical ; Ekonomika farmaceutyczna ; Economics, Pharmaceutical ; Polityka zdrowotna ; Health Policy ; Praktyka oparta na dowodach naukowych ; Evidence-Based Practice

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Główny temat, który podejmuje Koło Naukowe to ocena technologii medycznej (HTA). Koło zajmuje się metodologią, czyli m.in. medycyną opartą na dowodach naukowych, analizami ekonomicznymi w ochronie zdrowia, farmakoekonomiką, wytycznymi HTA. Przedmiotem badań jest także praktyczne wykorzystanie HTA w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia, opartych na dowodach naukowych, w tworzeniu polityki lekowej, wyznaczaniu priorytetów w ochronie zdrowia, tworzeniu programów zdrowotnych, regulowaniu rynku i dostępności do leków (i innych świadczeń zdrowotnych). Inne tematy, które podejmuje Koło to: regulacje prawne, badania kliniczne, funkcjonowanie urzędów (Agencja Oceny Technologii Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), monitorowanie działań niepożądanych (pharmacovigilance).

Place of publishing:

Kraków

Degree discipline:

Farmacja ; Medycyna społeczna

Usage Category:

strona naukowo-dydaktyczna

Publisher:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny. Zakład Farmacji Społecznej, Kraków

Date issued:

11/8/2012

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

3995

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: