Title:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych (PSPO)

Subject:

Societies, Nursing ; Towarzystwa pielęgniarskie ; Pielęgniarstwo onkologiczne ; Oncologic Nursing ; Polska ; Poland

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pielęgniarek działających na rzecz zorganizowania i rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego. Celem PSPO jest działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków poprzez kształcenie i doskonalenie podyplomowe, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą, a także działania na rzecz doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek i położnych onkologicznych. W zakresie pracy Stowarzyszenia są także zagadnienia etyczne i kwestie zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych oraz udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce. Witryna zawiera bieżące informacje o konferencjach i szkoleniach.

Place of publishing:

Warszawa

Degree discipline:

Medycyna społeczna ; Onkologia

Usage Category:

strona popularna

Date issued:

8/25/2011

Type:

serwis infromacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

3007

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

domena publiczna

×

Citation

Citation style: