Title:

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP)

Subject:

Medycyna rodzinna ; Family Practice ; Lekarze rodzinni ; Physicians, Family ; Towarzystwa lekarskie ; Societies, Medical ; Polska ; Poland

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Misją Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych, jest konsekwentne działanie na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna, pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej, wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej, rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnej w społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego. Witryna zawiera informacje dotyczące kształcenia specjalizacyjnego i ustawicznego rozwoju zawodowego, a także bibliotekę materiałów edukacyjnych i wytycznych.

Degree discipline:

Medycyna

Usage Category:

strona naukowa

Date issued:

7/2/2011

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2777

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: