Title:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Subject:

Szkolnictwo medyczne wyższe ; Education, Medical, Graduate ; Szkolnictwo stomatologiczne wyższe ; Education, Dental, Graduate ; Szkolnictwo farmaceutyczne wyższe ; Education, Pharmacy, Graduate ; Personel laboratorium--nauczanie ; Laboratory Personnel--education ; Szkolnictwo pielęgniarskie wyższe ; Education, Nursing, Graduate ; Fizykoterapia--nauczanie ; Physical Therapy--education ; Polska ; Poland ; Szkolnictwo medyczne dokształcające ; Education, Medical, Continuing ; Szkolnictwo stomatologiczne dokształcające ; Education, Dental, Continuing ; Chemia kliniczna--nauczanie ; Chemistry, Clinical--education

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego organizuje i koordynuje kształcenie podyplomowe prowadzone w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym: kształcenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, kształcenie farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, szkolenia z towaroznawstwa zielarskiego i rehabilitacji medycznej. Na stronie dostępny jest wykaz kursów.

Place of publishing:

Lublin

Degree discipline:

Dydaktyka nauk medycznych

Usage Category:

strona naukowo-dydaktyczna

Publisher:

Uniwersytet Medyczny, Lublin

Date issued:

10/19/2011

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2726

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Domena publiczna

×

Citation

Citation style: