Title:

Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych CAOM

Subject:

Tkanki ; Tissues ; Patologia ; Pathology ; Telepatologia ; Telepathology

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Projekt stanowi integralną część rozwijającej się w szybkim tempie telemedycyny krajowej i światowej. Telepatologia to diagnostyka histopatologiczna na odległość, wykorzystująca technologie telekomunikacji jako środki ułatwiające transfer obrazów patomorfologicznych pomiędzy odległymi placówkami. Stosowana jest w celu: diagnostyki, konsultacji, zdalnej kontroli jakości (w relacji patolog i laboratorium referencyjne), edukacji, badań i współpracy naukowej. Cyfrowy zapis zeskanowanego preparatu szkiełkowego lub jego istotnej diagnostycznie części w komputerowej bazie systemu to wirtualny preparat, który cechuje bardzo dobra jakość diagnostyczna i trwałość zapisu oraz możliwość archiwizacji. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione dwa w pełni zautomatyzowane mikroskopy badawcze obsługiwane za pomocą sieci teleinformatycznej z dowolnego miejsca na świecie. Drugim elementem systemu będzie centralna baza danych zeskanowanych preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe. Trzecim elementem systemu będzie centralna baza mikromacierzy tkankowych.

Place of publishing:

Poznań

Degree discipline:

Patologia ; Diagnostyka i terapia

Usage Category:

strona naukowa

Publisher:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii. Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych, Poznań

Date issued:

10/28/2011

Type:

zbiór fotografii; programy badawcze

Format:

application/pdf

Call number:

2537

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: