Title:

Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych

Author:

Plicner, Dariusz

Subject:

ostry zespół wieńcowy ; pomostowanie aortalno-wieńcowe

Abstract:

Wstęp: Wskazania do wczesnego chirurgicznego leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych (ACS) są nadal dyskutowane, a wyniki takiego leczenia oraz czynniki wpływające na wczesną śmiertelność pooperacyjną rozbieżne. Opisywane w tej pracy badanie przeprowadzono, aby pomóc w rozstrzygnięciu tych problemów oraz poznać własne wyniki pilnych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) u chorych z ACS. Materiał i metodyka: Badaniem objęto kolejnych 2204 chorych u których wykonano CABG bez dodatkowych procedur pomiędzy 1 styczniem 2001 roku a 30 czerwca 2002 roku. Spośród nich, u 110 pacjentów wykonano CABG w trybie pilnym. 55 pacjentów operowanych było z rozpoznaną niestabilną dusznicą bolesną (UAP). U pozostałych 55 chorych rozpoznano przedoperacyjnie świeży zawał mięśnia sercowego (AMI). Grupę pacjentów z AMI podzielono na podgrupę chorych z uniesieniem odcinka ST (STEMI) (n=31) oraz podgrupę bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) (n=24). Grupę kontrolną stanowili kolejni pacjenci u których wykonano CABG w trybie planowym (n=55). Wyniki: Wczesna śmiertelność w grupie pacjentów z rozpoznanym STEMI wyniosła 12,9 %, w odróżnieniu od 8,3 % śmiertelności w grupie chorych z NSTEMI i 7,3 % w grupie z UAP. W grupie pacjentów operowanych planowo wyniosła ona 1,8 %. Niezależnymi czynnikami ryzyka wczesnego zgonu pooperacyjnego były: choroby tętnic obwodowych, przedoperacyjne zatrzymanie krążenia ; , przedoperacyjny wstrząs kardiogenny, obecność STEMI oraz upośledzona frakcja wyrzutowa lewej komory serca. Wnioski: Operacje CABG wykonywane w trybie pilnym powinny stanowić standard w leczeniu Ostrych Zespołów Wieńcowych. Pacjenci z rozpoznanym przed zabiegowym NSTEMI oraz UAP mogą być operowani w ciągu pierwszych 6 godzin ich trwania, relatywnie bezpiecznie i bez poważniejszych powikłań. Chorzy z STEMI stanowią grupę wysokiego ryzyka okołooperacyjnego lecz o wskaźniku wczesnej śmiertelności akceptowalnym w przypadku niestabilności hemodynamicznej, której leczenie innymi metodami obarczone jest jeszcze większą śmiertelnością.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sadowski, Jerzy

Date:

2004

Date issued:

2004

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-100792

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: