Title:

Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia

Author:

Cisek, Maria

Subject:

edukacja ; czynniki ryzyka ; choroba niedokrwienna serca ; mężczyźni

Abstract:

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) stanowi główny problem zdrowotny w Polsce. Edukacja, której celem jest wypracowanie zachowań pro-zdrowotnych jest istotnym narzędziem profilaktyki ChNS. Celem pracy była ocena skuteczności programu edukacyjnego na zmianę częstości występowania i natężenia czynników ryzykaChNS. Badania przeprowadzono w grupie 64 mężczyzn do 50 r. życia u których me stwierdzono ChNS. [Celem ustalenia indywidualnych czynników ryzyka), U wszystkich badanych przeprowadzono badania kliniczne, biochemiczne i psychologiczne. Całą badaną grupę cechowało znaczące obciążenie klasycznymi czynnikami ryzyka: palenie, otyłość, brak aktywności fizycznej, wysoki poziom stresu i cholesterolu oraz ograniczona wiedza na temat ChNS. Średnia liczba czynników ryzyka wyniosła 8,8, maksimum 17. Program edukacyjny składał się z sześciu dwugodzinnych sesji szkoleniowych i 6-miesięcznego treningu fizycznego. Odległy efekt programu oceniono po 6 miesiącach od jego zakończenia. Badani samodzielnie podzielili się uczestniczących aktywnie w programie edukacyjnym (A=31 osób) i kontrolną (B=33 osoby). Grupy te były porównywalne w zakresie większości analizowanych parametrów. Wyniki w grupie A były lepsze niż w grupie B (p=2E-05). Zrealizowany program wpłynął na ograniczenie w grupie A łącznej liczby czynników ryzyka (p<SE-06) oraz obniżenia liczby przekroczeń(p<0,0001). Poprawa obejmowała ; : aktywność fizyczną, zmniejszenie wysiłkowego zapotrzebowania tlenowego mięśnia sercowego, zwyczaje żywieniowe, wzrost wiedzy na temat ChNS oraz poprawę w zadaniowym radzeniu sobie ze stresem.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Brzostek, Tomasz

Date:

2005

Date issued:

2004

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-100589

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: