Title:

Wpływ polimorfizmu płytkowej glikoproteiny IIIa na przeciwzakrzepowe działanie aspiryny i klopidogrelu u chorych na miażdżycę tętnic

Author:

Dyszkiewicz-Korpanty, Anna

Subject:

płytki krwi ; polimorfizm ; glikoproteina IIIa ; aspiryna ; klopidogrel

Abstract:

Celem niniejszej rozprawy była analiza przeciwzakrzepowego działania aspiryny rozprawy i klopidogrelu u chorych z miażdżycą tętnic w zależności od występowania polimorfizmu glikoproteiny płytkowej IIIa. U dwudziestu ośmiu pacjentów z chorobą wieńcową, spośród których sześciu miało współistniejącą miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych, oceniano generację trombiny, czas krwawienia i zamknięcia apertury w aparacie PFA-100™ przed i po podaniu aspiryny i klopidogrelu. Aspiryna zahamowała generację trombiny i wydłużyła czas krwawienia u homozygot A1, ponadto wydłużyła czas zamknięcia apertury wkładu z epinefryną bez względu na obecność polimorfizmu glikoproteiny IIIa. Klopidogrel zahamował trombinogenezę i wydłużył czas krwawienia wyłącznie u nosicieli allelu P1, nie modyfikując czasu zamknięcia apertury na wkładzie z ADP, zarówno w grupie P1A2, jak i P1A1. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość inwidualnego doboru terapii przeciwpłytkowej u chorych z miażdżycą tętnic w zależności od występowania polimorfizmu glikoproteiny IIIa. Nosiciele allelu P1A2 wymagają leczenia klopidogrelem, natomiast aspiryna jest lekiem z wyboru w grupie homozygot A1.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Musiał, Jacek

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-100455

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: