Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z tętniakami dalszego odcinka tętnicy mózgu przedniej

Abstract:

Tętniaki dalszego odcinka tętnicy mózgu przedniej (DOTMP) stanowią rzadką grupę tętniaków rozprawy śródczaszkowych. Celem pracy jest określenie czynników ryzyka operacyjnego oraz ocena i optymalizacja postępowania chirurgicznego i okołooperacyjnego w grupie 70 chorych z pękniętymi tętniakami DOTMP operowanych w Klinice Neurochirurgii CM UJ w Krakowie w okresie 20 lat. Statystycznej analizie wpływu na bezpośrednie wyniki leczenia poddano szereg czynników, spośród których istotne okazały się: płeć, wiek, ciężkość wyjściowego stanu neurologicznego, nadciśnienie tętnicze, wielkość tętniaka, anomalie rozwojowe tętnic mózgu przednich, przebicie krwi do układu komorowego, niedokrwienie mózgu stwierdzane w wyjściowym badaniu TK, czasowe zamknięcie naczynia macierzystego w trakcie operacji. Rozległość krwawienia miała znamienny wpływ na wystąpienie pooperacyjnych zmian· niedokrwiennych. Przy tętniakach ukierunkowanych do góry lub do tyłu częściej występują krwiaki wewnątrzmózgowe. W grupie tętniaków zlokalizowanych proksymalnie do tętnicy spoidłowo-brzeżnej zaleca się zmianę dostępu na podczołowy lub międzypółkulowy z zastosowaniem otwarcia czołowo-podstawnego. Odradza się stosowanie „ratunkowego" zamknięcia naczynia macierzystego. W grupie tętniaków mnogich dobre wyniki przynosi stosowanie operacji jednoetapowych. Stwierdzono znamienną poprawę stanu neurologicz ; nego chorych w obserwacji odległej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurochirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czepko, Ryszard

Date issued:

2006

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1273

Call number:

ZB-103121

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1273

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-103121 Jul 19, 2022

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information