Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Funkcjonalny rozkurcz naczyń a stres oksydacyjny u dzieci z zespołem nerczycowym

Abstract:

Jednym z nowych wskaźników oceniających ryzyko chorób układu krążenia jest dysfunkcja śródbłonka, a nieinwazyjnym testem ją oceniającym - FMD (flow-mediated dilation). Celem pracy była próba odpowiedzi na pytania czy dzieci z zespołem nerczycowym (ZN) mają obniżone wyniki FMD oraz czy istnieje zależność pomiędzy FMD a wybranymi danymi demograficznymi, leczeniem cyklosporyną A (CsA), całkowitym potencjałem antyoksydacyjnym (metoda FRAP) i endoteliną-1? Badaniami objęto 86 dzieci z ZN (47 dziewcząt i 39 chłopców) w wieku 8,6 - 21,4 lat. Grupę badaną podzielono na trzy podgrupy (G1, G2, G3) w zależności od stadium choroby oraz stosowanego leczenia. Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci (8 dziewcząt i 12 chłopców) w wieku 10,2 - 18 lat. W obu grupach wykonano pomiar FMD, oznaczenia FRAP oraz endoteliny-1. Wartości te korelowano z wiekiem, płcią, ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym krwi, stężeniem cholesterolu całkowitego (CH), LDL, HDL, triglicerydów, albuminy, kwasu moczowego (KM) w surowicy krwi, a w grupie badanej z czasem trwania choroby i leczenia CsA oraz stężeniem CsA w krwi pełnej.Wykazano istotną różnicę między wartościami FMD i FRAP w grupie badanej i kontrolnej. Zaobserwowano istotne współzależności pomiędzy CH a FMD w G1, stężeniem LDL a FMD w G1 i w grupie kontrolnej oraz pomiędzy stężeniem HDL a FMD w G3. W grupie kontrolnej była istotna ujemna współzależność między KM ; a FMD. Wykazano że u dzieci z ZN występuje upośledzenie funkcji śródbłonka oceniane przy pomocy metody FMD. Ma ono charakter złożony i jest częściowo powiązane z wybranymi tradycyjnymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sancewicz-Pach, Krystyna

Date issued:

2006

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1268

Call number:

ZB-103005

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-103005 Jul 19, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information