Title:

Rola cynku w terapii depresji jednobiegunowej

Author:

Siwek, Marcin

Subject:

depresja ; cynk ; receptor NMDA ; farmakoterapia depresji

Abstract:

Cele pracy ocena: 1) zdolności cynku do przyspieszania odpowiedzi oraz potencjalizacji efektów leczenia przeciwdepresyjnego imipraminą (IMI); 2)roli cynku surowicowego jako markera depresji. Badaniem objęto 60 pacjentów (wiek 18 - 55 lat), w epizodzie depresji umiarkowanej lub ciężkiej, w przebiegu depresji nawracającej (wg ICD-10), zrandomizowanych do dwóch grup, otrzymujących: IMI (100-200 mg/dz.) + placebo (n=30) lub IMI + 0.15 g wodoroasparaginianu cynku (n=30) (podwójnie ślepa próba, tygodniowy okres washout + 12 tygodni aktywnego leczenia). W dniu włączenia do badania, po 2, 6 i 12 tyg. od rozpoczęcia leczenia: oceniano nasilenie depresji (CGI, BDI, HADRS, MADRS) i oznaczano stężenia cynku w surowicy porównywane ze stężeniami w grupie zdrowych ochotników (n=25). Przed włączeniem do badania oceniano stopień lekooporności wg kryteriów Thase'a i Rush'a. Porównanie pomiędzy całymi grupami nie wykazało przewagi cynku nad placebo w zakresie potencjalizacji i przyspieszania efektu przeciwdepresyjnego IMI. U pacjentów ze stopniem lekooporności ≥1, otrzymujących cynk (n=13) w porównaniu do grupy placebo (n=11) wykazano istotnie: 1 )większą redukcję punktacji BDI, HADRS i MADRS po 6 i 12 tyg. aktywnego leczenia; 2) wyższe wskaźniki odpowiedzi terapeutycznej i remisji na końcu obserwacji. Poziom cynku w surowicy u pacjentów w dniu włączenia do badania był: 1)istotnie niższy niż u zd ; rowych ochotników i ulegał normalizacji u osób które na końcu obserwacji spełniły kryteria odpowiedzi terapeutycznej lub remisji, 2) ujemnie skorelowany z nasileniem lekooporności, 3) niezależny od nasilenia depresji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia ; psychiatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Zięba, Andrzej

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-103004

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: