Object

Title: Ocena układu krzepnięcia u chorych operowanych z powodu pękniętego tetniaka mózgu

Abstract:

Jakkolwiek spontaniczny krwotok podpajęczynówkowy jest badany z wielu punktów widzenia, niewiele prac ocenia zmiany układu· hemostatycznego, które występują wskutek krwotoku podpajęczynówkowego . Chorzy z pękniętym tętniakiem mózgu zwykle nie mają zaburzeń krzepnięcia krwi. Krwotok występuje w miejscu wadliwej budowy ściany naczynia krwionośnego, a zjawisku temu towarzyszy proteoliza skrzepu krwi. U chorych po krwotoku podpajęczynówkowym, u których dochodzi do kontaktu wynaczynionej krwi tkanką nerwową, zmiany w układzie krzepnięcia są słabo poznane, aczkolwiek opisano koagulopatię występującą w tej I:,>rup1e chorych, charakteryzującą się podwyższoną formacją fibryny. Autor pracy zbadał markery generacJ1 trombiny (kompleks trombina-antytrombina) oraz fibrynolizy (D-dimery) przeanalizował ich związek ze stanem klinicznym chorych podczas ostrej fazy po krwotoku podpajęczynówkowym, obrazem tomografii komputerowej głowy, występowaniem odległych deficytów neurologicznych oraz odległymi wynikami leczenia. Wyniki badań sugerują, że aktywacja procesu krzepnięcia krwi i fibrynolizy występuje już we wczesnej fazie krwotoku podpajęczynówkowego. Do nasilenia aktywacji procesów krzepnięcia i fibrynolizy dochodzi u pacjentów w cięższym stanie neurologicznym przy przyjęciu do Kliniki, większą ilością wynaczynionej krwi i gorszymi odległymi wynikami leczenia. Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi zgonu oraz ciężkiego przebiegu choroby są stężenia kompleksów trombina-antytrombina oraz fibrynogenu. Markery układu krzepnięcia nie pozwalają na przewidywanie wystąpienia odległego deficytu neurologicznego.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurochirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Ryszard Czepko

Date issued:

2005

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1253

Call number:

ZB-102848

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Feb 28, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

4 322

Number of object content views in PDF format

4339

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-102848 Feb 28, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information