Title:

Ocena przydatności oznaczania aktywności antytrombiny III i białka C w procesie diagnostycznym w posocznicy u noworodków

Author:

Radziszewska, Renata

Subject:

noworodek ; posocznica ; antytrombina III ; białko C

Abstract:

W początkowej fazie infekcji, dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy układem krzepnięcia i fibrynolizy, w której istotną rolę odgrywają antytrombina III i białko C. W badaniu postanowiłam odpowiedzieć na pytanie czy oznaczanie antytrombiny III i białka C w surowicy krwi u noworodków może być pomocne w wykrywaniu zaburzeń hemostazy w początkowym stadium posocznicy oraz czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem tych czynników a rokowaniem w tej jednostce chorobowej. Do badania zakwalifikowano 330 noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Grupa I - 150 noworodków w wieku od 1 do 7 doby życia, u których występowały czynniki ryzyka rozwoju infekcji wrodzonej lub w tym okresie życia stwierdzono u nich wyraźne kliniczne objawy zakażenia. Grupa II - 150 noworodków, u których objawy kliniczne infekcji wystąpiły po 7 dobie życia. Grupę III, kontrolną stanowiło 30 zdrowych noworodków, urodzonych po 37 tygodniach prawidłowo przebiegającej ciąży. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż oznaczanie zarówno aktywności antytrombiny III jak i białka C jest przydatne do diagnostyki zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy już w pierwszym okresie posocznicy bakteryjnej. Istotnym spostrzeżeniem jest fakt, iż ryzyko zgonu gwałtownie wzrastało przy poziomie białka C poniżej 10%. Dlatego t ; eż wydaje się, iż przy stwierdzeniu tak niskich wartości białka C należy podjąć decyzję o suplementacji tego czynnika. Nie można natomiast, na podstawie uzyskanych wyników, ustalić podobnych zależności w odniesieniu do antytrombiny III.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Lauterbach, Ryszard

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102791

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: