Title:

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych jako uniwersalnych narzędzi analizy danych i modelowania w epidemiologii i ekonomice zdrowia

Author:

Polak, Sebastian

Subject:

sztuczne sieci neuronowe ; modelowanie ; farmakoekonomika

Abstract:

Pierwotne podejście do problemu oceny leków ograniczało się jedynie do oceny ich skuteczności. Farmakoekonomika jest trzecim, uzupełniającym ogmwem oceny prowadzonej terapii, której celem jest ocena zarówno konsekwencji jak i kosztów leczenia. Epidemiologia jako nauka zaJmUJąca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzemem się chorób zakaźnych oraz innych schorzeń i zaburzeń zdrowia w populacji epidemiologia jest nauką w sposób oczywisty zainteresowaną wykorzystaniem sprawnych modeli populacyjnych. Jednym z zadań epidemiologii jest opracowywanie metod zapobiegawczych oraz środków zwalczających choroby. Odpowiednio skonstruowane i wykorzystane modele epidemiologiczne mogą to zadanie ułatwić. Celem pracy jest potwierdzenie możliwości zastosowanie sztucznych sieci neuronowych jako uniwersalnych narzędzi modelowania w epidemiologii i farmakoekonomice. W celu udowodnienia powyższej tezy konieczne jest zarówno zbudowanie odpowiednich modeli jak i ich przetestowanie oraz porównanie z modelami otrzymanymi z wykorzystaniem innych - odnośnikowych - metod modelowania. Ze względu na odmienność oczekiwanego wyniku przydatność sieci neuronowych ilustrowana jest osobno dla poszczególnych dyscyplin z wykorzystaniem odmiennych zbiorów danych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w epidemiolo ; gii i farmakoekonomice.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

informatyka medyczna

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Brandys, Jerzy

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102790

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: