Title:

Wpływ szczepów Lactobacillus rhamnosus na przebieg ostrej biegunki u niemowląt i dzieci do 6-go roku życia

Author:

Szymański, Henryk

Subject:

biegunka ; probiotyki ; dzieci

Abstract:

Celem pracy była ocena skuteczności szczepów Lactobacillus rhamnosus 573L/1, 573L/2, 573L/3 (Lakcid L) w leczeniu ostrej biegunki u dzieci od 2 m.ż. do 6 r.ż. Przeprowadzono badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby z użyciem placebo. Za pierwotny punkt końcowy przyjęto czas trwania biegunki. Za wtórne uznano: przyrost masy ciała, liczbę stolców, przedłużanie się biegunki powyżej 7 dni, działania niepożądane oraz kolonizację przewodu pokarmowego. Badaniem objęto 93 dzieci. Stosowano leczenie zgodnie z zaleceniami ESPGHAN oraz podawano badany preparat/placebo w dawce 2 x 1,2x1010CFU przez okres pięciu kolejnych dni. Wyniki: Analizą objęto 87/93 (93,5%) dzieci. Badany preparat otrzymało 46/87 (52,9%) a placebo 41/87 (47,1%) dzieci. U 39/87 (44,8%) dzieci rozpoznano zakażenie rotawirusowe (22 otrzymało lek, 17 placebo). Czas trwania biegunki w grupie otrzymującej lek wynosił 83,6 ±55,6 h vs placebo 96,1 ± 71,5 h (p=0,36). W grupie z infekcję rotawirusową wynosił 77,5 ± 35,4h w grupie otrzymującej lek vs placebo 115 ± 67 h (p=0,03). W grupie leczonych pacjentów z infekcją rotawirusową czas nawadniania parenteralnego wynosił 14,9 ± 13,7h vs placebo 37,7 ± 32,9h (p=0,006). Badane szczepy L. rhamnosus stwierdzono w 5 dobie leczenia u 37/46 (80,4%) oraz w 14 dobie u 19/46 (41,3%) dzieci. Wnioski: Lakcid L w dawce 2 x 1,2x1010CFU podawany przez 5 dni nie ma wpływu na przebieg ; biegunki wywołanej różnymi czynnikami etiologicznymi, ale istotnie skraca czas trwania biegunki rotawirusowej oraz skraca czas nawadniania parenteralnego w jej przebiegu, co jest prawdopodobnie związane z kolonizują przewodu pokarmowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Heczko, Piotr

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102656

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: