Title:

Ocena powierzchni błon dializacyjnych techniką mikroskopu sił atomowych i wpływu reutylizacji na ich biozgodność oraz na klirens wybranych toksyn mocznicowych

Author:

Miklaszewska, Monika

Subject:

hemodializa ; dializator ; klirens ; biozgodność ; AFM

Abstract:

Biofilm utworzony w czasie hemodializy (HD) na powierzchni błony dializatora nie jest całkowicie usuwany przez środki reutylizujące, co ogranicza w trakcie kolejnych HD dyfuzję głównie związków o większej masie cząsteczkowej. Celem pracy było porównanie nanostruktury błon dializacyjnych kuprofanowych (KUP) i polisulfonowych (PS) z oceną jej zmian w zależności od liczby reutylizacji oraz ocena wpływu reutylizacji na klirens rzeczywisty (KD) KUP i PS toksyn nisko- i średnio-cząsteczkowych (mocznika, kreatyniny, kw. moczowego i kw. foliowego). Oceny biozgodności nowych i reutylizowanych PS i KUP dokonano mierząc stężenia IL-6, TNFα w surowicy chorych. W mikroskopie sił atomowych (AFM) wyliczono szorstkość powierzchni błon, natomiast ze zmian stężeń toksyn - KD dializatora dla nowych filtrów oraz po 1, 2, 3, 4 i 5 dla KUP i 1, 3, 5, 7 i 10 dla PS - reutylizacjach. Wnioski: Szorstkość pow. wewnętrznej i zewnętrznej błon (średni RMS) uwidacznia asymetryczną nanostrukturę PS i symetryczną KUP. Reutylizacja dializatorów kw. nadoctowym nie wpływa na nanostrukturę ich powierzchni. KD toksyn niskocząsteczkowych nie uległ zmianie. KD kw. foliowego - świadczy, że największa liczba reutylizacji KUP - to 3, natomiast PS - 7. Reutylizacja badanych dializatorów kw. nadoctowym nie poprawia ich biozgodności. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy szorstkością pow. badanych błon a ich biozgodnością.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Pietrzyk, Jacek Antoni

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102433

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: