Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Badanie genów SERCA2A i angiotensynogenu oraz czynników wzrostu u pacjentów z przerostem lewej komory serca w przebiegu pierwotnego nadciśnienia tętniczego

Abstract:

Oceniano częstość polimorfizmu M235T (c.704C>T) genu AGT, poszukiwano mutacji genu ATP2A2, z porównaniem ich częstości u pacjentów z NT i w grupie kontrolnej. Porównano poziom bFGF, TGFB1 i IGF-1 we krwi obwodowej pomiędzy badanymi grupami. Przebadano 157 osób, wiek 52,33±1,22 lata. Wykonano badania ECHO i ABPM. Polimorfizm M235T AGT oznaczano metodą real-time PCR z sondami TaqMan. Badanie genu ATP2A2 wykonano technikami dHPLC i sekwencjonowania. Metodą ELISA oznaczano poziom bFGF, IGF-1 i TGFBi. Analiza wpływu bFGF, TGFB1 i IGF-1 nie potwierdziła znaczenia tego typu pomiarów dla oceny istotności związków w patogenezie LVH i NT. Częstość homozygot CC M235T AGT była największa w grupie z LVH. U nosicieli allelu T wykryto wyższe wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych oraz ciśnienia skurczowego w badaniu ABPM. Wyniki wydają się potwierdzać wpływ polimorfizmu M235T w rozwoju NT. W eksonie 15 ATP2A2 wykryto nowy polimorfizm A724A (C.2171G>A). Częstość genotypu GA była istotnie większa w grupie kontrolnej w stosunku do pozostałych grup. Heterozygoty GA miały niższe wartości parametrów lewej komory; ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych i ABPM. Wyniki sugerują protekcyjne działanie polimorfizmu c.2171G>A przeciwko NT i LVH. Badanie może przyczynić się do wykrycia układu genów kandydatów rozwoju NT i LVH, wykorzystanych do genetycznych testów diagnostycznyc ; h.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; genetyka

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kawecka-Jaszcz, Kalina

Date issued:

2005

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1234

Call number:

ZB-102290

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 8, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1234

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-102290 Jul 8, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information