Title:

Żywotność mięśnia sercowego po ostrym zawale leczonym pierwotną lub ułatwioną angioplastyką wieńcową

Author:

El-Massri, Nader

Subject:

zawał serca ; ułatwiona angioplastyka wieńcowa ; kurczliwość ; żywotność ; echokardiograficzny test z małą dawką dobutaminy

Abstract:

Ułatwiona angioplastyka wieńcowa (FPCI) polega na wykonaniu pilnej angioplastyki wieńcowej (PCI) po wdrożeniu leczenia trombolitycznego w ostrym zawale serca (OZS). Celem pracy było porównanie funkcji lewej komory (LK) u 11 chorych (pts) leczonych metodą FPCI (Gr A) i u 66 pts leczonych pierwotną PCI (Gr B). Uwzględniono funkcje skurczową i rozkurczową oraz żywotność segmentów (seg) LK w echokardiograficznym teście z niską dawką dobutaminy. W Gr A w porównaniu z Gr B stwierdzono: krótszy czas od początku zawału do rozpoczęcia leczenia reperfuzyjnego, większy odsetek pts z nasierdziowym przepływem TIMI 2-3 przed i po PCI, większy odsetek pts z perfuzją tkankową TMPG- 3 po PCI, większą frakcję wyrzutową LK, większy odsetek seg normokinetycznych, mniejszy globalny i odcinkowy wskaźnik kurczliwości LK, większy odsetek żywotnych seg LK oraz niemal dwukrotnie mniejszy odsetek pts z restrykcyjnym profilem napełniania LK. Po 6 miesiącach poprawę frakcji wyrzutowej LK stwierdzono jedynie w Gr A. Nie stwierdzono różnic w występowaniu niekorzystnych zdarzeń sercowych w 6-miesięcznym okresie obserwacji pomiędzy grupami. Wnioski: FPCI wiąże się z wcześniejszym rozpoczęciem leczenia reperfuzyjnego, uzyskaniem lepszej perfuzji nasierdziowej i tkankowej zarówno przed jak i po PCI oraz z lepiej zachowaną funkcją skurczową i żywotnością LK.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piwowarska, Wiesława

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102289

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: