Title:

Model żywienia osób starszych podczas pobytu w szpitalu

Author:

Gabrowska, Elżbieta

Subject:

ludzie starsi ; dieta preferowana ; dieta szpitalna ; stan odżywienia

Abstract:

Celem pracy była ocena sposobu żywienia osób starszych podczas pobytu w szpitalu. Dokonano oceny realnie spożywanej diety szpitalnej, sposobów jej uzupełniania, czynników wpływających na wielkość spożycia oraz stan odżywienia osób hospitalizowanych. Przeanalizowano sposób odżywiania się osób po 60. roku życia opisując model „diety preferowanej" wyznaczonej na podstawie zwyczajowej diety 50 mieszkańców Domów Pogodnej Jesieni (DPJ). Identycznej analizie dietetycznej poddano 50 pacjentów Krakowskiej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ opisując dietę szpitalną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: - istnieją znaczne różnice pomiędzy dietą zalecaną dla ludzi w podeszłym wieku, a dietami preferowaną i szpitalną, - zła sytuacja ekonomiczna ludzi starszych oraz niska świadomość konieczności uzupełniania diety w witaminy i sole mineralne jest przyczyną nie stosowania suplementów dietetycznych, - brak urozmaicenia diety jest jedną z przyczyn niepełnego spożycia prawidłowo zbilansowanej w założeniach diety szpitalnej, - istnieje konieczność indywidualnego sporządzania jadłospisu szpitalnego pacjenta w podeszłym wieku z uwzględnieniem preferencji żywieniowych tej grupy chorych, - niezbędna jest zmiana organizacji wydawania posiłków przez personel szpitalny, - istnieje konieczność stworzenia indywidualnego systemu porad dietetycznych dotycz ; ących posiłków uzupełniających dietę szpitalną.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nauki o żywieniu ; geriatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Spodaryk, Mikołaj

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102159

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: