Title:

Czynniki ryzyka i częstość otępienia po udarze mózgu

Author:

Klimkowicz-Mrowiec, Aleksandra

Subject:

otępienie ; udar ; czynniki ryzyka ; IQCODE

Abstract:

Otępienie poudarowe (PSD) to każdy rodzaj otępienia ujawniające się po udarze niezależnie od jego przyczyny. PSD to wynik zmian naczyniowych, zwyrodnieniowych, zmian w istocie białej, procesów starzenia się mózgu. Częstość PSD 3 miesiąc po udarze ocenia się na 6% do 31,8%. Około 30% osób z udarem jest otępiała już przy przyjęciu. Za wyjątkiem starszego wieku, rola innych czynników ryzyka nie jest jednoznaczna. Rokowanie u osób z otępieniem jest gorsze w prognozie długo- i krótkoterminowej. Celem badania było: ocena częstości Pre- SD i PSD, 3 i 12 miesięcy po udarze, ich czynników ryzyka oraz ocena wpływu Pre-SD i PSD na rokowanie. Do badania włączono 250 chorych z udarem. Oceny Pre-SD dokonywano za pomocą IQCODE. Po 3 i 12 miesiącach oceniano PSD na podstawie badania funkcji poznawczych i/lub IQCODE. Otępienie rozpoznawano w oparciu o kryteria DSM-IV. Pre-SD stwierdzono u 12,0% osób. Po 3 miesiącach u 31,4% chorych stwierdzono otępienie, po roku u 24,6% osób. Czynnikami ryzyka Pre-SD były: płeć żeńska, udar niedokrwienny w wywiadzie, większa liczba starych zmian naczyniowych w badaniu TK, wyższy poziom y-globulin w surowicy. Dla PSD 3 miesiące od zachorowania czynnikami ryzyka były: starszy wiek, cukrzyca i większy deficyt neurologiczny przy przyjęciu. 12 miesięcy po udarze czynnikami ryzyka otępienia były: starszy wiek i większy deficyt neurologiczny przy przyjęciu. Większ ; y deficyt neurologiczny przy przyjęciu był czynnikiem ryzyka zgonu do 3 miesiąca, a od 3 do 12. miesiąca od zachorowania: starszy wiek, udar niedokrwienny w wywiadzie oraz wyższy odczyn Biernackiego w pierwszej dobie hospitalizacji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Szczudlik, Andrzej

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101895

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: