Title:

Receptory dla chemokin w interakcjach monocytów z komórkami nowotworowymi

Author:

Kaczmarczyk, Grzegorz

Subject:

receptory chemokinowe ; monocyty ; komórki nowotworowe ; gangliozydy

Abstract:

Monocyty/makrofagi odgrywają istotną rolę w odpowiedzi przeciwnowotworowej. Monocyty stanowiące prekursory naciekających nowotwór makrofagów, mogą być eksponowane na produkty komórek nowotworowych w krwioobiegu mikrośrodowisku nowotworu co może prowadzić do zmian w ekspresji receptorów chemokinowych monocytów. Celem pracy było określenie ekspresji receptorów dla niektórych chemokin na monocytach po kontakcie z komórkami nowotworowymi. Badano ekspresję CCR1, CCR2, CCRS i CXCR4 na monocytach po kontakcie z komórkami nowotworowymi raka trzustki (linia HPC-4) i neuroblastoma (linia CHP-100), supernatantami, po ich hodowli, i gangliozydami, złuszczanymi przez komórki nowotworowe. Ekspresję receptorów chemokinowych badano na poziomie białka powierzchniowego, cytoplazmatycznego i transkrypcji. Badano także wpływ gangliozydów na migrację monocytów do chemokin MIP-la, MCP-2 i SDF-1, na produkcję cytokin (TNF, IL-10, IL-12), chemokin oraz ROI przez monocyty stymulowane komórkami nowotworowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że ekspresji dla receptorów chemokinowych CCRl, CCR5 i CXCR4 na monocytach po kontakcie z komórkami nowotworowymi powodują ich produkty - gangliozydy lub/i chemokiny. Gangliozydy, głównie GT 1b i GM2, hamowały ekspresję CCRI, CCR5 i CXR4 na monocytach i migrację do MIP-la i SDF-1 oraz nie zmieniały ekspresji mRNA dla receptorów chemokinowych, ; ale podwyższały ekspresję cytoplazmatyczną CXCR4 w monocytach. Gangliozydy hamowały sekrecję cytokin (TNFa, IL-10 i IL-12) lecz nie ROI i MIP-la, przez monocyty stymulowane komórkami nowotworowymi. Zatem gangliozydy i chemokiny modyfikują istotnie funkcje biologiczne monocytów, a zatem i reaktywność przeciwnowotworową gospodarza.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

immunologia ; biologia molekularna

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Zembala, Marek

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101841

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: