Title:

Zaburzenia perfuzji mięśnia sercowego i zmiany w układzie krzepnięcia u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Author:

Sznajd, Jan

Subject:

toczeń rumieniowaty układowy ; perfuzja ; mięsień sercowy ; układ krzepnięcia

Abstract:

Wprowadzenie: Incydenty sercowo-naczyniowe na podłożu przedwczesnej miażdżycy są częstą przyczyną powikłań i zgonów u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (SLE), co być może wiąże się z zapaleniem i związaną z tym aktywacją układu krzepnięcia. Jedną z metod o uznanej wartości prognostycznej jest scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego. Cel badania: Sprawdzenie hipotezy, że wzmożona aktywacja krzepnięcia łączy się z zaburzeniami perfuzji mięśnia sercowego u chorych na SLE. Metody: Badaniem objęto 30 kobiet chorych na SLE, w wieku 18-50 lat (śr. 37,3 SD±9,09), w stabilnym okresie choroby, leczonych średnio przez 7 lat (SD±4,44), bez objawów niedokrwienia serca. U wszystkich chorych przeprowadzono ocenę kliniczną, scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego i zmierzono wskaźniki stanu zapalnego (IL-6, CRP, sCO40L), markery aktywacji układu krzepnięcia (fibrynogen, D-dimery, kompleksy TAT), przeciwciała przeciwjądrowe, antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy, składową C4 układu dopełniacza. Wyniki: Ubytki perfuzji wykazano u 21 chorych (70%). Chorzy z zaburzeniami perfuzji mieli istotnie większe średnie stężenie CRP (3,0 vs 0,4 mg/l; p<0,001), kompleksów TAT (1,59 vs 1,24 ug/1; p<0,01), fibrynogenu (3,21 vs 2,66 g/1; p<0,05) i D-dimerów (328 vs 181 ug/l; p<0,05) niż grupa z prawidłowym obrazem scyntygraficznym. Wnioski: Mechanizmy zapalne i wzmożona aktywacja układu krzepni ; ęcia mogą wpływać na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na SLE.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; immunologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Niżankowski, Rafał

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101739

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: