Title:

Wiedza lekarzy rodzinnych na temat postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych

Author:

Kryj-Radziszewska, Elżbieta

Subject:

astma oskrzelowa ; wiedza ; lekarze rodzinni

Abstract:

Celem pracy była ocena wiedzy lekarzy na temat postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych przed rozpoczęciem przez nich szkolenia specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej i przed wprowadzeniem Wytycznych postępowania w astmie dla lekarzy rodzinnych (ocena wyjściowa) oraz po czterech latach (ocena końcowa). Analizowano również wielkość zmiany oraz wpływ zmiennych charakterystyki zawodowej i osobowej na oba poziomy wiedzy i na ich zmianę. Narzędziem badawczym była polska wersja „International Questionnaire on Asthma Management”. Poprawne odpowiedzi ustalono na podstawie Wytycznych. Grupa badana wynosiła 111 lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej (54% internistów, 34% pediatrów, 29% z inną specjalizacją). Wyjściowy poziom wiedzy był najniższy w obszarze dotyczącym zasad leczenia (zgodność z Wytycznymi- 42%), najwyższy w zakresie farmakoterapii (zgodność z Wytycznymi- 65%). Wiek i specjalizacja z interny korelowały dodatnio z poziomem wyjściowym wiedzy lekarzy. Po czterech latach nastąpiła poprawa we wszystkich analizowanych obszarach, średnio o 12%; największa o 15,4%- w obszarze dotyczącym edukacji pacjentów, najmniejsza w dziale farmakoterapia o 8,4%. Z poziomem wiedzy w tej części badania korelowała dodatnio liczba czytanych czasopism medycznych. Poprawa większa od średniej korelowała dodatnio z latami pracy, liczbą dyżurów szpitalnych, niższą wyjściową oceną wie ; dzy badanych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

medycyna rodzinna

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Grodzicki, Tomasz

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101738

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: