Title:

Zachowanie się stężenia homocysteiny w surowicy u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Author:

Aksamit, Dariusz

Subject:

homocysteina ; hiperhomocysteinemia ; przeszczepienie nerki

Abstract:

Homocysteina (Hcy) jest siarkowym aminokwasem powstającym w wyniku demetylacji metioniny. Aterogenne znaczenie hiperhomocysteinemii zostało potwierdzone w wielu badaniach i obecnie jest ona uznawana za niezależny czynnik rozwoju miażdżycy. Badanie przeprowadzono u 51 chorych (17K, 34M) w wieku od 15 do 62 lat (średnio 38,1 lat), u których wykonano przeszczepienie nerki ze zwłok. Przed przeszczepieniem nerki w analizowanej grupie pacjentów hiperhomocysteinemię stwierdzono u 86% chorych. Natomiast po przeszczepieniu nerki stężenie Hey obniżyło się średnio o 35,2%. Największy spadek poziomu Hey obserwowano w pierwszym okresie po zabiegu przeszczepienia nerki. Oceniano również wpływ ostrej martwicy cewek nerkowych po przeszczepieniu nerki na' stężenie Hey. Zarówno konieczność wykonywania hemodializ jak i ich ilość nie wpływała na stężenia Hey w badanych okresach. Zależność pomiędzy funkcją nerki a stężeniem Hcy potwierdzono w analizowanej grupie chorych. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniami kreatyniny i Hcy w każdym okresie badania po zabiegu przeszczepienia nerki. Podobne wyniki uzyskano analizując zależność poziomu homocysteiny z klirensem kreatyniny. W badanej grupie chorych nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności stężenia Hcy od leczenia immunosupresyjnego (porównywano schematy z tacrolimusem i cyklospory ; ną A). Analizując aterogenne działanie homocysteiny stwierdzono zależność pomiędzy wskaźnikiem CCA IMT a homocysteinemią na każdym etapie badania. Ponadto stwierdzono, że na zmianę wskaźnika CC IMT u badanych osób miały wpływ niektóre zaburzenia lipidowe (cholesterol całkowity oraz Lp(a)).

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sułowicz, Władysław

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101736

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: