Title:

Analiza mutacji i polimorfizmów w genie E-kadheryny w sporadycznych rakach żołądka

Author:

Zazula, Monika

Subject:

E-kadheryna ; metylacja promotora CDH1 ; rak żołądka

Abstract:

Wstęp E-kadheryna to białko zależne od kationów wapnia, które wraz z kateninami odgrywa kluczową rolę w adhezji komórkowej w obrębie epitelium. Kodujący E-kadherynę gen CDH1 znajduje się na 16 chromosomie i składa się z 16 eksonów, obejmujących ok. 100 kb genomowego DNA. Wśród wielu mechanizmów molekularnych powodujących nieprawidłowości działania E-kadheryny, należy również wymienić inaktywację genu CDH1 poprzez hipermetylację jego promotora. Uważa się, że zjawisko to może być „drugim uderzeniem”, które wyłącza drugi allel zgodnie z hipotezą Knudson’a. Materiał i metody Do badań wykorzystano 84 przypadki raka żołądka, nadsyłane do Katedry Patomorfologii CMUJ w latach 1996-2000. DNA posłużyło jako matryca w reakcji PCR. Produkty zostały uwidocznione przy użyciu techniki SSCP. Dodatkowe prążki były reamplifikowane i poddane sekwencjonowaniu. Analiza hipermetylacji regionu promotorowego CDH1 została przeprowadzona za pomocą techniki MSP. Wyniki 77% przypadków wykazywało polimorfizmy. Występująca z częstością 2,4% zmiana R732R, została zakwalifikowana jako nowy polimorfizm. Odsetek przypadków wykazujących mutację w genie E-kadheryny wyniósł 15,5%. Wszystkie mutacje zostały szczegółowo przeanalizowane. Wykazano tendencję do lokalizacji mutacji w zależności od typu histologicznego raka żołądka. Hipermetylacja promotora CDH1 została wykazana w 54,8 przypadków. Wykazano zależność pomiędzy typem raka wg klasyfikacji Goseki a metylacją promotora CDH1. Największy odsetek metylacji promotora E-kadheryny wykazywały raki Goseki III (83%), najniższy odsetek odnotowano w grupie IV (36%).

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jerzy Stachura

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-101438

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: