Title:

Zastosowanie metody TLC w badaniach lipofilowości wybranych grup związków

Author:

Kępczyńska, Elżbieta

Subject:

lipofilowość ; metoda RP-TLC ; logP

Abstract:

Wykorzystując metodę chromatografii cienkowarstwowej z odwróconymi fazami i metanol jako organiczny modyfikator, wyznaczono wartość parametru RM0 dla N-alkilowych pochodnych 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny, N-(2-etylobutyrylo)-N’-podstawnych pochodnych biuretu, pochodnych kwasu barbiturowego oraz pochodnych 2-tiohydantoiny. Otrzymane wartości chromatograficznego parametru lipofilowości RM0 analizowano w oparciu o budowę związków, uwzględniając takie elementy jak: długość łańcucha węglowego, rodzaj podstawnika i jego miejsce podstawienia w pierścieniu, polarność podstawnika, ewentualne wpływy elektronowe. Parametr RM0 był następnie korelowany z parametrami lipofilowości otrzymanymi innymi metodami, również obliczeniowymi (log PPallas, log PCAChe, dla niektórych związków z parametrem retencji log kIAM, uzyskanym w chromatografii HPLC z wykorzystaniem sztucznej błony biologicznej), otrzymując liniowe zależności o dosyć zadowalających współczynnikach korelacji. Dla niektórych związków wartość parametru RM0 porównano też z dostępnymi literaturowo danymi biologicznymi oraz innymi parametrami, co w wielu przypadkach pozwoliło na wykazanie liniowej zależności pomiędzy nimi.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia

Degree grantor:

Wydział Farmacji

Promoter:

Jacek Bojarski

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-101289

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: