Title:

Przydatność oznaczania poziomu cytokin w surowicy krwi chorych na ostre zapalenia trzustki

Author:

Dolecki, Mirosław

Subject:

ostre zapalenie trzustki ; cytokiny ; etiologia schorzenia ; stopień ciężkości

Abstract:

Zbadano 103 chorych na ostre zapalenie trzustki (OZT). W grupie tej było 57 chorych z żółciopochodnym OZT oraz 46 chorych z alkoholowym. Chorych podzielono na postać obrzękową (84 chorych) i martwiczą (19 chorych). Materiałem do oznaczenia poziomu interleukin była krew żylna pobierana u pacjentów w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Oznaczenie poziomu interleukin w surowicy wykonano metodą ELISA przy użyciu zestawu Biosource Europę S.A. Celem badań było: określenie zachowania się cytokin w dwóch różnych etiologicznie postaciach OZT, ustalenie, która z cytokin koreluje z etiologią schorzenia i jego ciężkością, ocena czy wykonanie papillotomii u chorych z OZT o etiologii żółciopochodnej ma wpływ na zachowanie się cytokin i określenie czy interleukina-8 może być markerem martwicy . Stwierdzono istotną różnicę średniego poziomu interleukiny-6 pomiędzy postacią obrzękową a martwiczą pojawiającą się już w pierwszej dobie. Interleukinami, których średni poziom różnił się w OZT o różnej etiologii były interleukina-2 i interleukina- 12. Wczesne wykonanie papillotomii wpływało w sposób znamienny na obniżenie średniego stężenia interleukiny-1, 8 i 10. Stwierdzono ponadto wzrost wartości znamienności statystycznej od trzeciej doby pomiaru średniego poziomu interleukiny-8 pomiędzy postacią martwiczą OZT a obrzękową, co może wskazywać na użyteczność tej interleukiny jako markera martwicy. Stw ; ierdzono istnienie korelacji pomiędzy stopniem ciężkości choroby ocenianym w skali APACHE II a poziomem interleukiny-6 i interleukiny-10. Podobną współzależność stwierdzono dla skali Trapnel.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Karcz, Danuta

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-101119

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: