Title:

Wpływ reformy ochrony zdrowia na zmiany w strukturze i warunkach zatrudnienia kadr medycznych

Author:

Domagała, Alicja

Subject:

system opieki zdrowotnej ; reforma ; restrukturyzacja ; zasoby ludzkie

Abstract:

Cele pracy: 1) Zidentyfikowanie podstawowych zmian w zakresie struktury i warunków zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia w wyniku wdrożenia reformy PUZ w Polsce, 2) Analiza programów rządowych i działań osłonowych dla pracowników ochrony zdrowia (Program Restrukturyzacji Zatrudniania) w latach 1999-2001. Metody badawcze: 1) Analiza danych statystycznych Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ nt. realizacji Programu Restrukturyzacji Zatrudnienia 1999-2001, 2) Analiza wieloźródłowych danych dotyczących kadr medycznych, 3) Wywiady pogłębione z kluczowymi aktorami procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Wnioski: W analizowanym okresie nastąpiła wyraźna tendencja do różnicowania podstaw prawnych świadczenia pracy w zakładach opieki zdrowotnej, zarówno personelu medycznego, kadry zarządzającej, jak i pracowników gospodarczych i obsługi. Deklaracje reformatorów dotyczące korzyści, jakie mieli odnieść pracownicy ochrony zdrowia dzięki reformie PUZ, nie zostały zrealizowane, a wdrożeniu reformy towarzyszyły zmiany, które wpłynęły negatywnie na sytuację pracowników. W 1999r. uruchomiono rządowy Program Restrukturyzacji, który z jednej strony miał za zadanie przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych, z drugiej zaś, złagodzenie skutków redukcji zatrudnienia. W latach 1999-2001 ok. 87.000 osób zostało zwolnionych z publicznych ZOZ, uzyskując odprawy i odszkodowania. Część z tych osób odeszła na wcześniejsze emerytury i renty, część znalazła miejsce pracy w sektorze niepublicznym.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

W. Cezary Włodarczyk

Date:

2005

Date issued:

2004

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-101022

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: