Title:

Współczesna diagnostyka i leczenie chorych z zespołem Sturge-Webera

Author:

Śliwonik, Sylwia

Subject:

zespół Sturge-Webera ; naczyniak opon miękkich ; znamię naczyniowe twarzy barwy winnej ; jaskra

Abstract:

Analizowano wyniki 10 chorych z zespołem Sturge Webera na podstawie wywiadu , badania neurologicznego , psychologicznego i radioobrazowania , leczenia padaczki , jaskry i naczyniaka twarzy . We wszystkich przypadkach stwierdzono znamię naczyniowe twarzy . Jaskrę stwierdzono u 5 , padaczkę u 9 , niedowład u 7 , upośledzenie umysłowe u 7 chorych . W EEG zmiany napadowe stwierdzono u 10 chorych . Zwapnienia wewnątrzczaszkowe zobrazowano w RTG u 8 , w TK u 10 , w MRI u 9 chorych . W MRI obecność naczyniaków opon miękkich stwierdzono u 10 chorych . W badaniu TK i MRI uwidoczniono zaniki korowo-podkorowe , powiększenie splotu naczyniastego , poszerzenie układu komorowego , asymetrię półkul . Badanie HMRS wykazało w 2 przypadkach brak pików składowych prawidłowego HMRS mózgowia , w 6 spadek stężenia NAA/Cr , w 5 wzrost stężenia Cho/Cr , w 7 wzrost stężenia mI/Cr , w 3 wzrost stężenia Lip/Cr , wzrost stężenia Lac/Cr w 4 przypadkach . W leczeniu znamienia twarzy zastosowano krioterapię i laseroterapię . U badanych chorych z powodzeniem stosowano leczenie farmakologiczne padaczki i jaskry . Porównanie zebranego materiału z piśmiennictwem wykazało , że leczenie neurochirurgiczne padaczki jest zalecane w przypadku padaczki lekoopornej . Zwrócono uwagę na opiekę psychologiczną chorych z zespołem Sturge-Webera.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Marek Moskała

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-106065

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: