Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zaburzenia równowagi prostaglandyny E2 i leukotrienów cysteinylowych w astmie oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę

Abstract:

Wstęp: Prostaglandyna E2 (PGE2) wydaje się odgrywać szczególną rolę w astmie aspirynowej (AIA). Cele: Ocena wpływu nieselektywnego inhibitora COX (aspiryny) i selektywnego inhibitora COX-2 (celekoksybu) na ogólnoustrojową produkcję PGE2 i leukotrienów cysteinylowych (cys-LTs) u chorych na astmę oskrzelową. Metodyka: W moczu oceniano dwa główne metabolity PGE2: 13,14- dihydro-15-keto-PGE2 (metodą immunoenzynmatyczną - EIA) i kwas 9,15-diketo-11a-hydroksy-2,3,4,5-tetranor-prostano-1,20- dikarboksylowy (metodą spektrometrii mas) oraz LTE4 metodą EIA. Mocz do badania pobierano u 17 chorych na AIA oraz 17 chorych na astmę z dobrą tolerancją aspiryny (ATA) wyjściowo oraz po testach prowokacyjnych z aspiryną i celekoksybem wykonanych w odstępach tygodniowych. Wyniki: Nie było róŜnic między grupami w zakresie podstawowych stęŜeń metabolitów PGE2 w moczu. Po prowokacji aspiryną stęŜenie obu metabolitów w moczu znamiennie obniŜyło się w grupie ATA, natomiast w grupie AIA nie uległo zmianie. Wyniki stęŜeń metabolitów PGE2 w moczu w grupie AIA i ATA nie zaleŜały od dawki prowokacyjnej aspiryny. Po celekoksybie w obu grupach obserwowano zmniejszenie stęŜenia metabolitów PGE2 w moczu. Nie stwierdzono Ŝadnej korelacji między stęŜeniem metabolitów PGE2 i LTE4 w moczu. Wnioski: Reakcja nadwraŜliwości na aspirynę w postaci astmy aspirynowej nie wiąŜe się ze zmianami w ogólnoustrojowej produkcji PGE2. Natomiast w grupie ATA aspiryna zmniejsza ogólnoustrojową produkcję PGE2. Selektywny inhibitor COX-2 nie wywoływał reakcji nadwraŜliwości w grupie AIA i powodował zmniejszenie ogólnoustrojowej produkcji PGE2 w grupie AIA i ATA.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pulmonologia ; immunologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Lucyna Mastalerz

Date issued:

2007

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1161

Call number:

ZB-106064

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2020

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1161

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-106064 Feb 12, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information