Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Zaburzenia równowagi prostaglandyny E2 i leukotrienów cysteinylowych w astmie oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę

Abstrakt:

Wstęp: Prostaglandyna E2 (PGE2) wydaje się odgrywać szczególną rolę w astmie aspirynowej (AIA). Cele: Ocena wpływu nieselektywnego inhibitora COX (aspiryny) i selektywnego inhibitora COX-2 (celekoksybu) na ogólnoustrojową produkcję PGE2 i leukotrienów cysteinylowych (cys-LTs) u chorych na astmę oskrzelową. Metodyka: W moczu oceniano dwa główne metabolity PGE2: 13,14- dihydro-15-keto-PGE2 (metodą immunoenzynmatyczną - EIA) i kwas 9,15-diketo-11a-hydroksy-2,3,4,5-tetranor-prostano-1,20- dikarboksylowy (metodą spektrometrii mas) oraz LTE4 metodą EIA. Mocz do badania pobierano u 17 chorych na AIA oraz 17 chorych na astmę z dobrą tolerancją aspiryny (ATA) wyjściowo oraz po testach prowokacyjnych z aspiryną i celekoksybem wykonanych w odstępach tygodniowych. Wyniki: Nie było róŜnic między grupami w zakresie podstawowych stęŜeń metabolitów PGE2 w moczu. Po prowokacji aspiryną stęŜenie obu metabolitów w moczu znamiennie obniŜyło się w grupie ATA, natomiast w grupie AIA nie uległo zmianie. Wyniki stęŜeń metabolitów PGE2 w moczu w grupie AIA i ATA nie zaleŜały od dawki prowokacyjnej aspiryny. Po celekoksybie w obu grupach obserwowano zmniejszenie stęŜenia metabolitów PGE2 w moczu. Nie stwierdzono Ŝadnej korelacji między stęŜeniem metabolitów PGE2 i LTE4 w moczu. Wnioski: Reakcja nadwraŜliwości na aspirynę w postaci astmy aspirynowej nie wiąŜe się ze zmianami w ogólnoustrojowej produkcji PGE2. Natomiast w grupie ATA aspiryna zmniejsza ogólnoustrojową produkcję PGE2. Selektywny inhibitor COX-2 nie wywoływał reakcji nadwraŜliwości w grupie AIA i powodował zmniejszenie ogólnoustrojowej produkcji PGE2 w grupie AIA i ATA.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

pulmonologia ; immunologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Lucyna Mastalerz

Data wydania:

2007

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1161

Sygnatura:

ZB-106064

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 lut 2020

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1161

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-106064 12 lut 2020
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji