Title:

Gospodarka wapniowo-fosforanowa u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Author:

Czepiel, Jacek

Subject:

przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C ; wapń ; fosfor ; witamina D ; osteodystrofia wątrobowa

Abstract:

Osteodystrofia jest częstym powikłaniem przewlekłych chorób wątroby. Dochodzi do niej zarówno w chorobach miąższu wątroby, jak i zespołach cholestatycznych. Według danych WHO 3 % populacji na świecie (około 170 milionów osób) jest zakażonych wirusem HCV, w Polsce powyżej 700 tysięcy. Celem pracy była ocena parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z pwzw-C w porównaniu z osobami bez tej infekcji oraz ocena wpływu 48-tygodniowego leczenia interferonem alfa z rybawiryną na stan gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z pwzw-C. Badania przeprowadzano u 150 osób w wieku od 20 do 50 roku życia z pwzw-C (grupa pierwsza, 100 osób) i bez patologii wątroby (grupa druga – kontrolna, 50 osób). Z grupy pierwszej (pwzw-C), wyodrębniono 25 chorych, którzy byli leczeni interferonem alfa i rybawiryną przez 48 tygodni. U tych chorych oceniano parametry dwukrotnie - przed i po terapii. Wszyscy pacjenci mieli oznaczane w surowicy krwi: stężenie wapnia całkowitego, wapnia zjonizowanego, fosforu nieorganicznego, fosfatazy kwaśnej, 25(OH)D3, i-PTH, CTX. Ponadto oznaczano ALT, AST, fosfatazę alkaliczną, GGTP, cholinesterazę, bilirubinę, proteinogram, wskaźnik protrombiny. Badania wykazały u chorych z pwzw-C niższe wartości podstawowych makroelementów gospodarki wapniowo-fosforanowej w porównaniu do grupy kontrolnej, czyli wapnia i fosforu, natomiast odchylenia w zakresie 25(OH)D3 były najpewniej następstwem tych zmian. Obserwowane u chorych z pwzw-C różnice w zakresie parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej, zwłaszcza wapnia i fosforu, były na tyle nieduże, iż nie wydaje się, aby pacjentom z pwzw-C należało wprowadzać profilaktyczną farmakoterapię. U chorych nie zaobserwowano odchyleń od wartości prawidłowych w zakresie i-PTH i fosfatazy kwaśnej, a poziom CTX we krwi nie był wyższy niż w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że 48-tygodniowa terapia przeciwwirusowa interferonem alfa z rybawiryną nie wpływa niekorzystnie na stan gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z pwzw-C.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego ; choroby zakaźne

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Tomasz Mach

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-106062

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: