Obiekt

Tytuł: Ocena zastosowania przeciwciał monoklonalnych dla ujednolicenia metod oznaczania przeciwciał przeciwfosfolipidowych

Abstrakt:

Przeciwciała antyfosfolipidowe skierowane są przeciwko białkom (przede wszystkim B2-glikoproteinie I oraz protrombinie) związanym w kompleksy z ujemnie naładowanymi fosfolipidami. Współistnienie przeciwciał antyfosfolipidowych {LA i/lub aCL i/lub aB2GPI) z charakterystycznymi objawami klinicznymi (zakrzepica lub powikłania położnicze) to kryteria pozwalające na rozpoznanie zespołu antyfosfolipidowego. Przeciwciała antyfosfolipidowe wykrywa się dwiema niezależnymi metodami: koagulometryczną (LA) i immunoenzymatyczną (aCL i aB2GPI). Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w 2006 roku, aPL stanowią kryterium klasyfikacyjne dla APS jeśli są oznaczone wystandaryzowanymi metodami, tzn. opartymi o uznane kalibratory (standardy Sapporo) dla aCL i aB2GP1, a w przypadku LA - zgodnie z zaleceniami Komitetu Standaryzacyjnego ISTH. Przedstawiona praca miała na celu wykazanie przydatności zastosowania przeciwciał monoklonalnych (23H9 i 28F4 dla LA, oraz HCAL i EY2C9 dla aCL i aB2GPI) dla ujednolicenia metod oznaczania przeciwciał antyfosfolipidowych. Zachowanie się mysich przeciwciał monoklonalnych przeciwko ludzkiej B2-glikoproteinie I (23H9) i ludzkiej protrombinie (28F4) wykazujących własności antykoagulantu toczniowego oceniono w 24 próbkach osocza ludzkiego, do których dodano w/w przeciwciała. Stwierdzono, że efekt LA zależny od obecności B2GPI jest znacznie wyraźniejszy w ; testach krzepnięcia zależnych od fosfolipidów (PIT LA, DVV test, dPT) w porównaniu z LA związanym z obecnością przeciwciał przeciwko protrombinie. Testem przesiewowym, najbardziej czułym wobec LA okazał się PIT LA, nieco słabszym test krzepnięcia aktywowany jadem żmii Russela (DVV). Mysie, humanizowane przeciwciała przeciwko ludzkiej B2GPI (HCAL i EY2C9; tzw. standardy Sapporo) zostały wykorzystane jako kalibratory referencyjne obok standardów własnych (surowice pacjenta o wysokim mianie przeciwciał) do wyznaczenia punku odcięcia dla wartości dodatnich w grupie osób zdrowych, dla aCL i aB2GPI, raz do oceny powtarzalności własnej metody oznaczania aCL. Zarówno dla aCL jak i dla aB2GPI stwierdzono zgodność wartości 99 percentyla obliczonego dla wyników odczytanych wobec standardu własnego i przeciwciał monoklonalnych. Nie zaobserwowano także większych rozbieżności w interpretacji wyników, jako dodatnie i ujemne, co miało istotne znaczenie dla postawienia właściwego rozpoznania. Ocena zmienności wewnątrz serii dla aCL była dobra; współczynnik zmienności dla obydwu klas nie przekroczył zalecanej wartości 20 %. Wartość CV dla zmienności pomiędzy seriami była wyższa {dla obydwu klas), ale zaobserwowano, iż była ona niższa jeśli użyto jako standardu przeciwciał monoklonalnych. W pracy oceniono także, w oparciu o dane kliniczne dla 336 pacjentów z chorobami autoimm ; unologicznymi, ryzyko wystąpienia powikłań klinicznych. Stwierdzono, że i dla zakrzepicy i dla powikłań położniczych największe ryzyko związane jest z obecnością przeciwciał aB2GPI w klasie IgG. Nieco mniejsze z obecnością LA i aCL IgG. Wyniki badań potwierdzają konieczność dalszych prób ujednolicenia metod oznaczania aCL i aB2GPI. Wskazują także na konieczność stosowania w codziennej praktyce referencyjnych kalibratorów i materiałów kontrolnych, którymi mogłyby być przeciwciała monoklonalne.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

immunologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Musiał, Jacek

Data wydania:

2007

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1155

Sygnatura:

ZB-106041

Język:

pol

Prawa dostępu:

nieograniczony

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 kwi 2022

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

706

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1155

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-106041 19 kwi 2022
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji