Title:

Skuteczność szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób zakażonych wirusem HIV

Author:

Kalinowska-Nowak, Anna

Subject:

zakażenie HIV ; szczepienie ; wzw B ; skuteczność

Abstract:

Celem pracy była ocena skuteczności standardowego szczepienia przeciw wzw typu B u zakażonych HIV oraz ocena skuteczności szczepienia dodatkowymi dawkami u chorych, którzy nie osiągnęli ochronnego miana przeciwciał po standardowym szczepieniu. Analizowano także jaki wpływ na odpowiedź poszczepienną miały takie czynniki, jak: zaawansowanie zakażenia HIV, leczenie antyretrowirusowe, wiek i płeć chorych oraz dodatkowe zakażenie HCV. Oceniono ponadto wpływ szczepienia na przebieg infekcji HIV. Badania przeprowadzono w grupie 54 osób dorosłych zakażonych HIV, grupę kontrolną stanowiło 56 zdrowych ochotników. Ochronne miano anty-HBs (>10 IU/l) osiągnęło 52 osoby (92,9%) z grupy kontrolnej i 34 chorych (63%) zakażonych HIV. Anty-HBs >100 IU/l w grupie kontrolnej występowało około 2 razy częściej (80,4%) niż w grupie badanej (46,3%) (p<0,001). Ochronne miano anty-HBs uzyskało tylko 14,3% chorych, u których liczba limfocytów CD4 była niższa niż 200 kom./µl, anty-HBs > 100 IU/l nie stwierdzono u żadnego z nich. Natomiast chorzy z wyższą liczbą limfocytów CD4 odpowiadali na szczepienie lepiej (p= 0,015). Nieznacznie lepszą odpowiedź stwierdzono u chorych z niską wiremią HIV (poniżej 10 tys. kopii/ml) w porównaniu z chorymi z wiremią wyższą. Na skuteczność szczepienia miało także wpływ zaawansowanie zakażenia HIV w przeszłości. Najgorszą odpowiedź immunologiczną obserwowano u chorych, u których najniższa liczba limfocytów CD4 była mniejsza niż 200 kom./µl lub maksymalna wiremia HIV była większa niż 50 tys. kopii/ml. Po pierwszej dawce dodatkowej odsetek osób z anty-HBs > 10 IU/l wyniósł 79,7% (43 chorych), po drugiej 87,1% (47 chorych), po trzeciej 90,7% (49 chorych). Miano anty-HBs > 100 IU/l uzyskało odpowiednio 57,4%, 66,7%, 79,6% chorych. Wnioski: 1) skuteczność standardowego szczepienia przeciw wzw B w badanej grupie osób zakażonych HIV była mniejsza niż w populacji ludzi zdrowych, 2) wykazano wpływ zaawansowania zakażenia HIV na skuteczność szczepień przeciw wzw B, 3) zwiększenie liczby dawek szczepionki poprawiło skuteczność immunizacji do poziomu obserwowanego w populacji wolnej od zakażenia, 4) szczepienie nie miało negatywnego wpływu na przebieg zakażenia HIV.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Tomasz Mach

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-105985

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: