Title:

Ocena wartości biopsji cienko i gruboigłowej w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby

Author:

Krzywoń, Jerzy

Subject:

biopsja wątroby ; zmiany ogniskowe watroby ; ultrasonografia

Abstract:

Zmiany ogniskowe w wątrobie występują w chorobach samego jej miąższu jak i w przebiegu innych schorzeń. Celem pracy było porównanie wartości dwóch rodzajów biopsji monitorowanej ultrasonograficznie tzn. biopsji cienkoigłowej i gruboigłowej przy uwzględnieniu wstępnego rozpoznania klinicznego i morfologii obrazu ultrasonograficznego, oraz ustalenie grupy chorych, którzy będą kwalifikowani wyłącznie do biopsji gruboigłowej. Od 1.3.2001 do 31.12.2005 roku w II Katedrze Chirurgii CM UJ u 124 chorych wykonano biopsje cienko i gruboigłowe zmian ogniskowych wątroby, (53 mężczyzn, średnia wieku 63,7, SD±10,2 i 71 kobiet, średnia wieku 60,3, SD±13,8). Chorych przydzielono do jednej z trzech grup. I - Chorzy ze współistniejącą chorobą nowotworową. II - Po leczeniu choroby nowotworowej. III - Bez stwierdzonej wcześniej choroby nowotworowej Analiza wyników badań przy uwzględnieniu wstępnego rozpoznania klinicznego oraz cech obrazu ultrasonograficznego wykazała większy odsetek wyników prawidłowych biopsji gruboigłowej: 1. Przy klinicznym podejrzeniu niezłośliwego charakteru zmian 2. W diagnostyce zmian w wątrobie z cechami przebudowy tłuszczowowłóknistej 3. W diagnostyce zmian hipoechogenicznych 4. W diagnostyce zmian hiperechogenicznych 5. W diagnostyce zmian małych, zwłaszcza o objętości poniżej 5 ml, Biopsję gruboigłową można uznać za metodę lepszą, zalecając ją jako metodę z wyboru przy ; weryfikacji histopatologicznej zmian ogniskowych: 1. podejrzanych o niezłośliwy charakter, 2. w wątrobie z cechami przebudowy włóknistotłuszczowej, 3. hipoechogenicznych, 4. hiperechogenicznych, 5. małych ( < 5 ml ).

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Karcz, Danuta

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105984

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: