Title:

Doświadczalna ocena funkcji śródbłonka w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Author:

Jopek, Andrzej

Subject:

dysfunkcja śródbłonka ; oksydaza NAD(P)H

Abstract:

Dysfunkcja śródbłonka wydaje się być odpowiedzialna za występowanie wielu schorzeń układu krążenia. W niniejszej rozprawie podjęto próbę opracowania metody oceny stopnia dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w warunkach stresu oksydacyjnego, wywołanego farmakologiczną aktywacją oksydazy NAD(P)H. Pierwszą część badań przeprowadzono na aortach szczurów kontrolnych (WKY) i szczurów z samoistnym nadciśnieniem (SHR). Drugą część wykonano na tętnicach (IMA) i żylach (HSV) uzyskanych od pacjentów po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych. Stopień dysfunkcji śródbłonka oceniano porównując naczynioruchowe odpowiedzi naczyń na NADPH i acetylocholinę, techniką łaźni narządowej. Dla tych samych naczyń dokonywano pomiaru produkcji O2- metodą chemiluminescencji. Wykazano, że u SHR produkcja O2- jest większa niż w kontroli, a głównym źródłem produkcji O2- jest oksydaza NAD(P)H. Zaobserwowano przeciwstawne odpowiedzi naczyń na NADP: skurcze u SHR (zależne od produkcji O2-) i rozkurcze u WKY (zależne od produkcji NO i). Podobne obserwacje wykazano dla naczyń ludzkich - aortom SHR odpowiadały w tym wypadku naczynia z dużą dysfunkcją śródbłonka. W ludzkich naczyniach stopień dysfunkcji śródbłonka istotnie koreluje z produkcją O2- oraz ilością czynników ryzyka miażdżycy. Udała się próba przywrócenia prawidłowej funkcji śródbłonka w tętnicach ludzkich poprzez dysmutazę ponadtlenkową.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Korbut, Ryszard

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105983

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: