Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Możliwości leczenia i czynniki warunkujące odległe wyniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej u chorych z nawrotem dolegliwości stenokardialnych po rewaskularyzacji chirurgicznej

Abstrakt:

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) stanowi podstawę leczenia wielonaczyniowej choroby. W Polsce CABG wykonuje się u ~15 000chorych/rok. Operacja ta ma charakter paliatywny; nie wpływa na przyczynę choroby i nie hamuje tempa procesów miażdżycowych. Progresja miażdżycy ujawnia się zarówno w naczyniach natywnych (nnw) jak i rozwijają się zmiany zwyrodnieniowo degeneracyjne w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych (p-aw). Re-operacja wiąże się ze wzrostem ryzyka zgonu i powikłań. Od wdrożenia PCI do rutynowej terapii choroby wieńcowej, zabiegi przezskórne stały się naturalną, logiczną alternatywą, i wiodącym sposobem leczenia chorych po CABG z nawrotem dolegliwości stenokardialnych. W pracy oceniano przyczyny nawrotu dolegliwości stenokardialnych po CABG, możliwości wykonania przezskórnej rewaskularyzacji(PCI) i wyników, ze uwzględnieniem wpływu niespecyficznych i specyficznych czynników zapalnych oraz próbę wyodrębnienia czynników prognostycznych wystąpienia incydentów sercowych w odległej obserwacji. Do badania włączono 236 kolejnych chorych w wieku 63,1 ± 8,2 (40–82) lat, po operacji CABG, poddanych koronarografii z bypasografią. Za przyczynę nawrotu dolegliwości uznano: niewydolność p-aw u 92 (39,0%), progresję zmian miażdżycowych w nnw u 44 (18,6%). Obie przyczyny stwierdzono u 59 (25,0%). U 41 (17,4%) chorych stwierdzono drożne i prawidłowo działające pomosty i nie wykazano progresji w nnw, uznając przyczynę nawrotu dolegliwości za nieustaloną. Czynnikami rokowniczymi krótszego czasu nawrotu dolegliwości stenokardialnych są: progresja miażdżycy w nnw, brak implantacji IMA, hiperlipidemia, wyższa leukocytoza. Do zabiegu PCI zakwalifikowano 132 spośród 195 chorych (67,7%), a do ponownej operacji 9 (4,6%) chorych. U 39 (29,5 %) chorych poszerzano p-aw, u 80 (60,6 %) nnw, a u 13 (9,8 %) zarówno pomost jak i naczynie natywne. U 16 chorych zabieg PCI wykonano w ostrym zespole wieńcowym. Zabieg PCI był skuteczny u 127 (96,2%) chorych. W obserwacji odległej wynoszącej średnio 32,7 ± 12,1 (0 – 63) miesięcy, u 54 (42,5%) spośród 127 chorych po skutecznej PCI stwierdzono niekorzystne zdarzenia sercowe, w tym u 41 (32,3%) poważne incydenty sercowe. Zanotowano 9 (7,0%) zgonów, w tym 5 kardiologicznych. Znaleziono 3 niezależne czynniki rokownicze incydentów kardiologicznych w odległej obserwacji tj.: zabieg PCI wykonany w pniu lewej tętnicy wieńcowej, PCI p-aw oraz stężenie miana przeciwciał w klasie IgA przeciw ChP ≥12 EIU. Najczęstszą przyczyną nawrotu dolegliwości wieńcowych po CABG jest niewydolność pomostów aortalno-wieńcowych, dotycząca 64% chorych w średnio 7,5-rocznym okresie obserwacji. Istotna progresja miażdżycy w nnw dotyczy 44% chorych i klinicznie manifestuje się w czasie znamiennie krótszym po operacji niż niewydolność p-aw. Niezależnymi czynnikami przyspieszającymi wystąpienie nawrotu dolegliwości u chorych po CABG okazały się progresja miażdżycy w nnw, wyższa leukocytoza, brak implantacji IMA, hiperlipidemia. Do ponownej rewaskularyzacji metodą przezskórną kwalifikuje się prawie 3/4 chorych z niewydolnością p-aw lub progresją miażdżycy w nnw. U większości chorych po skutecznej angioplastyce obserwuje się znaczne złagodzenie dolegliwości stenokardialnych, jednak w średnio 2,5-letnim okresie obserwacji poważne incydenty sercowe występują u 1/3 chorych, kolejnej interwencji wymaga 1/4 chorych, a niemal połowa wymaga ponownej hospitalizacji. Niższą częstość poważnych incydentów kardiologicznych obserwuje się u chorych, którym poszerzono nnw, w porównaniu do chorych, u których wykonano PCI p-aw. Częstość infekcji Chlamydia Pneumoniae jest podobna wśród chorych z incydentami sercowymi po PCI i bez nich, natomiast wyższy poziom przeciwciał IgA i IgG jest predyktorem wystąpienia MACE, szczególnie zgonu sercowego. ; Niezależnymi czynnikami rokowniczymi poważnych incydentów kardiologicznych u chorych po CABG z nawrotem dolegliwości leczonych PCI okazały się: zabieg PCI wykonany w pniu lewej tętnicy wieńcowej, PCI p-aw oraz stężenie miana przeciwciał w klasie IgA przeciw ChP ≥ 12 EIU.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Tadeusz Przewłocki

Data wydania:

2007

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1144

Sygnatura:

ZB-105757

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 cze 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1144

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-105757 24 cze 2019

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji