Title:

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Rabce-Zdroju

Author:

Luba, Maria

Subject:

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa ; nadroparyna ; czas profilaktyki ; skuteczność ; bezpieczeństwo

Abstract:

Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa dwóch modeli profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej za pomocą nadroparyny u pacjentów oddziału wewnętrznego szpitala w Rabce-Zdroju. Badanie przeprowadzone metodą próby otwartej z randomizacją objęło 300 chorych przydzielanych losowo do dwóch grup (1:1). W pierwszej profilaktykę przeciwzakrzepową stosowano jedynie w okresie unieruchomienia, w drugiej o 10 dni dłużej. Dalsza obserwacja trwała przez trzy miesiące od dnia zakończenia profilaktyki. Jako punkty końcowe przyjęto wystąpienie zakrzepicy proksymalnej żył głębokich kończyn dolnych lub zgon. Oceniano działania niepożądane nadroparyny, w szczególności powikłania krwotoczne. W czasie profilaktyki w żadnej z badanych grup nie stwierdzono przypadku zgonu, zakrzepicy żylnej ani krwawień. W ciągu dalszej trzymiesięcznej obserwacji, która objęła wszystkich 300 włączonych chorych, u 17 z nich (5,6%) wystąpiły punkty końcowe: 2 zgony nagłe oraz 15 przypadków udokumentowanej zakrzepicy proksymalnej żył głębokich kończyn dolnych. W czasie trzymiesięcznej obserwacji nie stwierdzono krwawień ani małopłytkowości; w jednym przypadku pojawiły się słabo nasilone objawy alergiczne w miejscu wstrzyknięcia heparyny.Badanie potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki przeciwzakrzepowej za pomocą nadroparyny u chorych internistycznych. Obserwowano tendencję do rzadszeg ; o występowania punktów końcowych u pacjentów otrzymujących profilaktycznie nadroparynę dłużej niż w tylko czasie unieruchomienia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Undas, Anetta

Date:

2007

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105504

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: