Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Badania aktywności antyoksydacyjnej śliny w powiązaniu z oceną stanu jamy ustnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Abstract:

Celem pracy była ocena stanu jamy ustnej (w tym błony śluzowej, przyzębia i zębów) pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w aspekcie częstości występowania u nich odogniskowego zakażenia zębopochodnego, w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Równorzędnym celem było oznaczenie całkowitej aktywności antyoksydacyjnej śliny (określanej na podstawie aktywności redukcyjnej jonu żelazawego FRAP - Ferric Reducing Ability of Plasma) oraz oznaczenie stężenia enzymów antyoksydacyjnych w ślinie: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy (CAT)). Badaniami objęto 150 pacjentów w wieku 40-70 lat: 100 osób ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca: stabilna dusznica bolesna oraz świeży i przebyty zawał mięśnia sercowego (grupa badana) oraz 50 osób klinicznie zdrowych (grupa kontrolna). Wykonano badanie stomatologiczne i radiologiczne. FRAP był oznaczany metodą spektrofotometryczną wg Benzi, SOD metodą Fridivich’a, a CAT metodą Aebi’ego. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w porównaniu z osobami zdrowymi stwierdzono znacznie niższy poziom higieny jamy ustnej, gorszy stanu uzębienia i przyzębia oraz większą liczbę braków zębowych; także stężenie FRAP, CAT i SOD w ślinie chorych były statystycznie znamiennie niższe (p Ł 0.01).Wykazanie ścisłego związku między CPITN i API a wskaźnikami układu antyoksydacyjnego oraz liczbą zębów stanowiących potencjalne ogniska zakażenia, a także przebytym zawałem mięśnia sercowego (zarówno świeżym jak i dawnym) wskazuje na istnienie ścisłej zależności między wydolnością układu antyoksydacyjnego, infekcjami zębopochodnymi i chorobą niedokrwienną serca.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jadwiga Stypułkowska

Date issued:

2006

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1120

Call number:

ZB-105468

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 24, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

8

Number of object content views in PDF format

8

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1120

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-105468 Jun 24, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information