Title:

Wpływ palenia tytoniu na stężenie ołowiu i kadmu w moczu kobiet ciężarnych

Author:

Gomółka, Ewa

Subject:

ołów ; kadm ; palenie tytoniu ; kobiety ciężarne

Abstract:

Celem pracy było zbadanie stężenia ołowiu i kadmu w moczu ciężarnych kobiet palących tytoń, narażonych na środowiskowy dym tytoniowy (ETS) oraz niepalących. Określono, z jakimi czynnikami socjoekonomicznymi koreluje palenie tytoniu i narażenie badanych kobiet na środowiskowy dym tytoniowy. Sprawdzono związek między paleniem tytoniu i narażeniem na ETS a przebiegiem ciąży i porodu oraz parametrami urodzeniowymi noworodków. Badaniami objęto 231 kobiet. Informacje dotyczące ich narażenia na dym tytoniowy, statusu socjoekonomicznego, przebiegu ciąży i porodu oraz stanu noworodków zebrano w oparciu o kwestionariusz ankiety. Narażenie badanych kobiet na dym tytoniowy określono na podstawie ankiety oraz oznaczenia stężenia kotyniny (metabolitu nikotyny) w ich moczu. Stężenie ołowiu i kadmu w moczu badanych kobiet metodą spektrometrii absorpcji atomowej z kuwetą grafitową. Średnie stężenia ołowiu w moczu wynosiły dla grupy kobiet palących, biernie narażonych i niepalących odpowiednio: 38, 16±59, 10; 36,24±50, 11; 32, 74±53,48 ng/mg kreatyniny, a kadmu 1,86±1,58; 1,13±1,24; 1,31±1,50 ng/mg kreatyniny. Korelacja pomiędzy stężeniem kadmu i kotyniny w moczu badanych kobiet była niewielka, ale istotna statystycznie. Stwierdzono wzrost częstości palenia tytoniu i narażenia na ETS kobiet ciężarnych w wieku poniżej 25 lat, z wykształceniem zawodowym i podstawowym, z dochodam ; i miesięcznymi poniżej 500 zł/członka rodziny, mających palących partnerów. W grupie kobiet palących tytoń w ciąży częściej poród przebiegał przez cięcie cesarskie oraz ze wspomaganiem. Noworodki matek palących tytoń oraz biernie narażonych na środowiskowy dym tytoniowy w czasie ciąży miały urodzeniową masę ciała mniejszą o odpowiednio 348,5 g oraz 281,1 g w porównaniu z masą urodzeniową noworodków matek niepalących. Długość ciała noworodków matek palących i biernie narażonych była mniejsza o 2,8 cm oraz 0,7 cm w porównaniu z długością noworodków matek niepalących.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

toksykologia ; neonatologia ; zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piekoszewski, Wojciech Piotr

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105384

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: