Title:

Amantadyna jako potencjalizator przeciwdepresyjnego działania imipraminy

Author:

Wróbel, Andrzej

Subject:

leczenie depresji ; depresja lekooporna

Abstract:

Celem badania było ustalenie efektywności i charakteru działań ubocznych łączonego leczenia imipraminą (IMI) i amantadyną (AMA) zastosowanego u pacjentów prezentujących objawy depresji jednobiegunowej opornej na leczenie. Lekooporność była zdefiniowana jako brak odpowiedzi na antydepresanty z dwóch różnych grup, podawane w adekwatnych dawkach przez co najmniej 4 tygodnie. Badanie było obserwacją otwartą. Pacjenci byli randomizowani do dwóch grup: w grupie badanej (n=25) przez pierwsze 6 tygodni podawano IMI, następnie przez okres dalszych 6 tygodni podawano ją łącznie z AMA; w grupie kontrolnej (n=25) przez 12 tygodni podawano samą IMI. Pacjentów badano w O, 3, 6, 9, 12 tygodniu stosując Skalę Depresji Hamiltona (HDRS) i Inwentarz Depresji Becka (BDI). W grupie badanej augmentacja AMA spowodowała znaczący spadek punktacji w HDRS i BDI po 3 i 6 tygodniach stosowania. W grupie kontrolnej nie odnotowano istotnych zmian punktacji w HDRS i BDI. Porównanie wyników w HDRS i BDI pomiędzy grupami na końcu badania wykazało różnicę istotną statystycznie. Objawy uboczne (suchość śluzówek jamy ustnej i spadki ciśnienia) nie nasiliły się po dołączeniu AMA. Terapia łączona IMI i AMA okazała się być efektywną i bezpieczną metodą leczenia lekoopornej depresji jednobiegunowej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Zięba, Andrzej

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105378

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: