Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Związek wybranych polimorfizmów genu kodującego podjednostkę p22phox oksydazy NAD(P)H z funkcją śródbłonka naczyniowego chorych z cukrzycą typu 2

Abstract:

Podjednostka p22phox oksydazy NAD(P)H (kodowana przez gen CYBA) jest kluczowa dla regulacji stresu oksydacyjnego. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy występowaniem polimorfizmów C242T i A-930G z funkcją śródbłonka, zaawansowaniem miażdżycy i poziomem wybranych uogólnionych markerów funkcji śródbłonka (czynnik von Willebranda; vW) oraz stresu oksydacyjnego (malondialdehyd; MDA) chorych z cukrzycą typu 2. U 182 badanych dokonano oceny grubości kompleksu intima-media tętnic szyjnych (IMT), wykonano badanie rozkurczu tętnicy ramiennej (FMD oraz NMD), pomiarów poziomu vW i MDA w odniesieniu do występowania polimorfizmów sekwencji kodującej (C242T) oraz promotora (A-930G) genu CYBA. Zaobserwowano podobny rozkład polimorfizmów w populacji polskiej chorych z cukrzycą w porównaniu do innych populacji kaukazkich. Nie stwierdzono sprzężenia genetycznego między polimorfizmami. Stwierdzono związek C242T a nie A-930G z funkcją śródbłonka naczyniowego. Obserwacja ta dotyczyła szczególnie chorych o czasie trwania cukrzycy do 10 lat, chorych z występującym, co najmniej jednym powikłaniem mikronaczyniowym oraz u chorych z rozpoznaniem ch.n.s i nasilonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Nie stwierdzono istotnych związków pomiędzy grubością kompleksu IMT, poziomem MDA i vW a występowaniem polimorfizmów C242T, ani A-930G genu CYBA oraz nie stwierdzono związków polimorfizmu A-930G p22phox z F ; MD. Polimorfizm sekwencji kodującej, lecz nie promotora genu kodującego podjednostkę p22phox oksydazy NAD(P)H wykazuje związek z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych z cukrzycą t.2. i może być użytecznym markerem ryzyka dysfunkcji śródbłonka u chorych z cukrzycą typu 2.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia ; genetyka

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Promoter:

Guzik, Tomasz

Date issued:

2006

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1094

Call number:

ZB-105332

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2023

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-105332 Jan 30, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information