Title:

Szybka metoda genotypowania alfa1-antytrypsyny i jej zastosowanie w diagnostyce mutacji PI*Z i PI*S w losowej próbie populacji Krakowa

Author:

Kaczor, Marcin

Subject:

alfa1-antytrypsyna ; allele niedoborowe PI*S i PI*Z ; losowa próba populacyjna ; jakościowy real-time PCR

Abstract:

Ciężki niedobór alfa1-antytrypsyny (AAT) prowadzi do rozwoju rozedmy i POChP o wczesnym początku, oraz schorzeń wątroby. Celem pracy było opracowanie szybkiej metody genotypowania najczęstszych alleli niedoborowych PI*S i PI*Z, oraz ocena ich częstości na podstawie analizy reprezentatywnej, losowej próby populacyjnej. Spośród 1500 losowo wybranych mieszkańców miasta Krakowa, do próby zgłosiło się 550 osób (36,7%). Dodatkowo wykonano badanie 309 próbek DNA, zebranych wcześniej od losowo dobranych mieszkańców Kazimierza - dzielnicy Krakowa. Genotypowanie przeprowadzano za pomocą jakościowego real-time PCR, z użyciem pary podwójnie znakowanych sond oligonukleotydowych. Walidacji dokonano potwierdzając wyniki testem referencyjnym (RFLP) oraz zewnętrzną kontrolą między laboratoryjną. Częstość allela PI*S wynosi 1,75% (95% CI: 1,18 - 2,48); natomiast PI*Z - 1,05% (95% CI: 0,62 - 1,65). W populacji Krakowa można oczekiwać zatem 83 (95% CI: 25 - 187) osób z wodzonym ciężkim niedoborem (Pi*ZZ), natomiast w skali całego kraju: 4 189 (95% CI: 1 284 - 9 406) pacjentów z tym schorzeniem. Szacowane łączne liczebności niedoborów częściowych (MS, MZ, SZ, SS) wynoszą. dla Krakowa: 41 618 (95% CI: 24 879- 60 564); a dla Polski - 2 098 435 (95% CI: 1 255 905 - 3 050 061).

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

genetyka

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sanak, Marek

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105324

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: