Title:

Badanie lekowrażliwości komórek białaczkowych in vitro

Author:

Jasek-Gajda, Ewa

Subject:

lekowrażliwość ; apoptoza ; różnicowanie

Abstract:

Celem pracy było określenie in vitro wrażliwości komórek linii HL60 i NB4 na arabinozyd cytozyny, daunorubicynę; mitoksantron i etopozyd, a także zbadanie czy stymulacja procesu różnicowania komórek przy udziale ATRA oraz PMA wpływa na ich lekowrażliwość. Efekt działania leków na komórki określano cytofluorymetrycznie testem Alamar Blue (wyznaczenie wskaźników przyrostu i przeżycia) oraz poprzez ocenę rozmazów barwionych Hoechst 33342 i określenie wskaźnika apoptozy. W pierwszej części badań zaobserwowano, że: - komórki obu linii wykazały wrażliwość na leki ( efekt cytostatyczny i cytotoksyczny) - spadek przeżycia komórek wynikał z indukcji apoptozy. Różnicowanie komórek w kierunku granulocytów segmentowanych (po stymulacji ATRA) i monocytów/makrofagów (po stymulacji PMA) dowiedziono za pomocą: spadku potencjału podziałowego komórek, zmian morfologicznych, zwiększonej zdolności komórek do redukcji NBT oraz wzrostu ekspresji CDI lb i CD14. Badanie chemiowrażliwości komórek pobudzonych do różnicowania wykazało, iż: - stymulacja różnicowania przy udziale A TRA zwiększa wrażliwość komórek na arabinozyd cytozyny i mitoksantron, natomiast zmniejsza wrażliwość na etopozyd - różnicowanie przy udziale PMA obniża wrażliwość komórek na wszystkie zastosowane leki.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; farmacja

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Mirecka, Jadwiga

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-105323

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: