Title:

Czynniki wpływające na leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca

Author:

Zabojszcz, Michał

Subject:

choroba niedokrwienna serca ; nadciśnienie tętnicze ; hipercholesterolemia ; prewencja wtórna ; program edukacji i rehabilitacji kardiologicznej

Abstract:

W pracy oceniano częstość występowania oraz skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii oraz określono czynniki warunkujące tą skuteczność u chorych ze świeżo rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca leczonych w oddziałach i w poradniach kardiologicznych szpitali powiatowych. Ponadto oceniono wpływ programu edukacji i rehabilitacji kardiologicznej na leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca. Badanie było częścią projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego EuroAction. Badaniem objęto 255 chorych w wieku ⩽ 80 roku życia leczonych w okresie jednego roku po pierwszej manifestacji choroby niedokrwiennej serca w postaci zawału serca oraz stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej. W badanej grupie stwierdzono wysoką częstość występowania nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii. Skuteczność leczenia tych głównych, modyfikowalnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, choć wyższa niż w populacji ogólnej, była niezadowalająca. Uzyskane wyniki wskazują, że jedynie wyjściowe wartości tych czynników ryzyka oraz stężenie glukozy warunkują skuteczność ich leczenia. Odnotowano pozytywny wpływ programu edukacji i rehabilitacji kardiologicznej na leczenie nadciśnienia tętniczego w badaniu po 16 tygodniach, który malał w obserwacji jednorocznej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kawecka-Jaszcz, Kalina

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-104236

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: