Title:

Ocena przewlekłej antykoagulacji heparyną drobnocząsteczkową u pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami

Author:

Kowalczyk-Michałek, Martyna

Subject:

heparyna ; heparyna drobnocząsteczkowa ; hemodializy

Abstract:

Badanie przeprowadzono jako otwarte, randomizowane typu cross over, dwóch grup równoległych po 36 chorych każda, leczonych w programie przewlekłych hemodializ. Pacjenci na początku badania byli losowo przydzieleni do grupy z antykoagulacją heparyną niefrakcjonowaną lub Fraxiparyną. Po upływie 6 miesięcy chorzy byli przestawiani z heparyny niefrakcjonowanej na Fraxiparynę i odwrotnie, i rozpoczynał się drugi etap badania. W pierwszym miesiącu była dopuszczalna zmiana dawki leku. Analizie poddano comiesięczne wyniki badań okresowych. Wnioski: zastosowanie podczas hemodializy Fraxiparyny w miejsce heparyny niefrakcjonowanej wykazuje ochronne działanie na płytki krwi i zmniejsza tendencję do hiperkalemii przed zabiegiem, oraz wpływa korzystnie na proces reutylizacji dializatorów co przejawia się większą krotnością ich uzdatniania. Obserwowany korzystny wpływ Fraxiparyny na wartości hemoglobiny i hematokrytu, może wynikać z mniejszej utraty krwi podczas zabiegu (wykrzepianiu w dializatorach, powikłaniach krwowtocznych) oraz lepszej odpowiedzi na erytropoetyne dzięki poprawie adekwatności hemodializ. Rodzaj stosowanej antykoagulacji nie wpływa na zachowanie się stężeń wapnia i fosforanów, oraz aktywności fosfatazy alkalicznej, zapotrzebowanie na koncentraty krwinek czerwonych i dożylną suplementację żelaza.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia ; farmakologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sułowicz, Władysław

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-103489

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: