Title:

Przydatność stosowanej tokolizy w zależności od zaawansowania porodu przedwczesnego

Author:

Huras, Hubert

Subject:

poród przedwczesny ; tokoliza ; fenoterol ; siarczan magnezu

Abstract:

Celem przeprowadzonego badania było: 1. Ocena efektywności i przydatności leczenia fenoterolem i/lub siarczanem magnezu w zależności od zaawansowania porodu przedwczesnego. 2. Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, w czasie do 7 dni w zależności od długości i rozwarcia szyjki macicy. 3. Kliniczna ocena efektów ubocznych związanych ze stosowaniem fenoterolu i/lub siarczanu magnezu. 4. Ocena stanu ogólnego przedwcześnie urodzonych noworodków kobiet leczonych fenoterolem i/lub siarczanem magnezu, w oparciu a skalę Appgar i skalę Ballard - Klimek. W zależności od stosowanego schematu leczenia hamującego przedwczesną czynność skurczową mięśnia macicy, wyodrębniono trzy grupy badawcze: Grupa I (n=233) - ciężarne leczone fenoterolem, Grupa II (n=244)- ciężarne leczone siarczanem magnezu, Grupa III (n=l23)- ciężarne leczone fenoterolem i siarczanem magnezu. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono następujące wnioski: 1. Porównując stopień zaawansowania porodu przedwczesnego wykazano, że przy długości szyjki macicy przekraczającej 3 cm oraz rozwarciu szyjki macicy nieprzekraczającym I cm, wystarczająco skuteczną formą leczenia przedwczesnej czynności skurczowej mięśnia macicy jest terapia siarczanem magnezu. W innych przypadkach fenoterol lub fenoterol i siarczan magnezu są najbardziej skuteczną formą tokolizy. 2. Wykazano, że w okresie do 7 dni o ; d chwili przyjęcia do Kliniki początkowa długość szyjki macicy równa lub większa od 4 cm zmniejsza ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego o 80 %. 3. Stwierdzono że, początkowe rozwarcie szyjki macicy przekraczające 3 cm zwiększa o 3.4 razy ryzyko porodu przedwczesnego w okresie do 7 dni od chwili przyjęcia do Kliniki. 4. Analizując efekty uboczne leczenia tokolitycznego wykazano, że: • u pacjentek leczonych wyłącznie fenoterolem najczęstszym niepożądanym objawem jest tachykardia, • u kobiet leczonych wyłącznie siarczanem magnezu najczęściej stwierdza się uderzenia gorąca oraz senność, • tokoliza przy użyciu fenoterolu i siarczanu magnezu najczęściej skutkuje wystąpieniem uderzeń gorąca i tachykardii, • skojarzenie fenoterolu z siarczanem magnezu redukuje częstość występowania matczynej tachykardii o 11.2 %, • połączenie fenoterolu z siarczanem magnezy znamiennie statystycznie zmniejsza wartość średniej podstawowej akcji serca płodu . S. Noworodki urodzone przedwcześnie przez matki leczone fenoterolem i siarczanem magnezu miały niższą średnią punktację w skali Apgar, niższą średnią masę urodzeniową, a także niższy stopień dojrzałości ocenianej skalą Ballard-Klimek w porównaniu z dziećmi urodzonymi przedwcześnie przez matki poddane innym formą terapii co związane jest z największym początkowym zaawansowaniem porodu przedwczesnego u tych pacjentek i krótszym c ; zasem trwania ciąży.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Reroń, Alfred

Date:

2006

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-103485

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: