Title:

Historyczne apteki południowej Małopolski

Author:

Bilek, Maciej

Subject:

historia ; apteki ; Małopolska ; biografie ; zabytki

Abstract:

Praca dokumentuje nieopisaną do tej pory historię aptek w 24 miejscowościach (powiaty suski, tatrzański, nowotarski, nowosądecki, myślenicki, gorlicki oraz limanowski), do momentu upaństwowienia w roku 1951. Opisuje historię aptek i aptekarzy, w oparciu o kwerendę w archiwach i bibliotekach, wspomnienia potomków oraz dokumenty, pozostające w ich zbiorach. Praca, obok przedstawienia historii aptek, stanowi także katalog zabytków dawnego aptekarstwa na opisywanym terenie. Przy kreśleniu sylwetek farmaceutów przedstawiono np. przebieg studiów uniwersyteckich, starania o otrzymanie koncesji, udział w organizacjach farmaceutycznych, działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej. W pracy duży nacisk położono na społeczne zaangażowanie poszczególnych aptekarzy, ich pasje i zainteresowania, a także życie osobiste, często w ujęciu anegdotycznym. Na podstawie dokumentów i wspomnień dawnych pacjentów, szczegółowo opisano codzienną działalność aptek, ich wygląd, wyposażenie i znaczenie na prowincji. Praca jest bogato ilustrowana, zamieszczono w niej m.in. portrety opisywanych postaci, archiwalne zdjęcia budynków i wnętrz aptek, fotografie zachowanych naczyń aptecznych, elementów wyposażenia aptek, dokumentów urzędowych i handlowych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

historia medycyny ; farmacja

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Bela, Zbigniew

Date:

2008

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-108805

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: