Title:

Prognostyczne znaczenie lokalizacji raka w obrębie krtani

Author:

Kurzyński, Marian

Subject:

rak krtani ; nagłośniowe piętro krtani ; lokalizacja brzeżna ; operacja horyzontalna ; radioterapia

Abstract:

Rak krtani jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u człowieka. Na początku lat 90. zajmował on piąte miejsce pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, a równocześnie był siódmą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi. Od około 25 lat występuje systematyczny wzrost zapadalności na raka pierwotnie umiejscowionego w piętrze nadgłośniowym krtani. Przesuwanie się pierwotnego umiejscowienia raka z wnętrza krtani na jej obrzeże, zwłaszcza górne, niesie ze sobą groźne konsekwencje, co do dalszych losów chorego. Z uwagi na znaczenie praktyczno-kliniczne w patofizjologii raka krtani wyróżnia się kilka bardzo istotnych okolic anatomicznych stanowiących układ odniesienia przy analizie rodzaju zastosowanej terapii. Prognozowany sposób wzrostu guza i jego rozprzestrzenianie się wskazuje na możliwości postępowania chirurgicznego przy jednoczesnej radykalności onkologicznej. Decyzja, co do wyboru metody leczenia raka krtani jest zależna od wielu czynników dotyczących chorego i jego choroby. Głównymi celami są wyleczenie z choroby nowotworowej oraz zachowanie funkcji fonacyjnej krtani. Leczenie chorych na raka krtani polega na zastosowaniu chirurgii, radioterapii i chemioterapii jako samodzielnych lub skojarzonych ze sobą metod. Celem pracy jest uściślenie wskazań i postępowania w leczeniu nowotworów nadgłośniowego piętra krtani w przypadkach tak zwanej lokalizacji brzeżnej. Badaniem i analizą retrospektywną objęto 129 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii CMUJ z powodu raka krtani o lokalizacji nadgłośniowej. Wszyscy chorzy objęci badaniem byli leczeni operacyjnie i wykonano u nich laryngektomię horyzontalną lub subtotalną. Badanych podzielono na dwie przeciwwstawne sobie grupy, a kryterium włączenia do danej grupy była rozległość guza w piętrze nadgłośniowym krtani. Badania retrospektywne przeprowadzono uzyskując dane o chorych na podstawie dokumentacji leczenia. Zebrane dane i informacje poddano analizie statystycznej. Ocena znaczenia tzw. lokalizacji brzeżnej raka w piętrze nadgłośni na dalszy los chorego stanowi oryginalne postawienie zagadnienia. Wyniki własne prezentowane w niniejszej pracy mieszczę się w granicach dużych podsumowujących opracowań Krakowskiej Kliniki Laryngologicznej. Przy szczegółowej analizie są one jednak gorsze w porównaniu do wyników operowanych chorych o innej, ale nadgłośniowej lokalizacji. Na podstawie przeprowadzonych badań autor uważa, że dotychczasowe zasadnicze kanony leczenia chirurgicznego raka krtani w lokalizacji brzeżnej są nadal obowiązujące i nie muszą być zmieniane. Pierwotny rak krtani o lokalizacji brzeżnej klinicznie nie wykazuje odmiennej biologii, niż raki o innej lokalizacji w obrębie nadgłośniowej części krtani. Należy rozszerzyć wskazania do rozleglejszej resekcji nadgłośniowego piętra krtani.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia ; otorynolaryngologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Eugeniusz Olszewski

Date:

2008

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-108269

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: